www.vrouweninhetzwart.nl


www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 2 november 2018
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).

Komt allen!


Haaretz
citation


Deze interessante kop in Haaretz is veelzeggend.
En de citaten dus ook 

portrait McKinney

Tijdens onze waken spreken mensen ons vaak aan met soms sombere vragen of wij denken dat er ooit iets gaat veranderen in het Midden Oosten conflict; ze lezen veel, zien videoís hoe de ongewapende Palestijnse bevolking, dagelijks zonder enige vorm van proces gedood of gewond wordt. We kunnen jullie verzekeren: er gebeurt en verandert heel veel; in Amerika zelfs meer dan hier . Was het bijv.10 jaar geleden in de  Amerikaanse Senaat en het Congres absoluut onmogelijk wat dan ook ten gunste van de Palestijnen naar voren te brengen, waar het moedige congreslid Cynthia Mc.Kinney, een goed voorbeeld van is: 6 maal herkozen  voor de staat Georgia, probeerde Bush en Cheney [Irak oorlog] af te zetten- [natuurlijk steunde geen enkel congreslid haar] maar toen ze ook nog weigerde de jaarlijkse AIPAC solidariteitsverklaring te tekenen, was het over en uit: de IsraŽlische lobby groep zorgde ervoor, dat ze geen geld voor haar verkiezingscampagne kreeg en zonder veel geld wordt je dus niet herkozen.

Dat is niet echt goed voor de democratie in de VS, maar toen heel normaal. en ook nu nog heel gebruikelijk. Gelukkig is Cynthia nog steeds actief, al is het niet meer voor de Democratische partij
http://www.oilempire.us/cynthiamckinney.html 

Betty-McCollumNu is het 2018 en voor het eerst zit er in het Amerikaanse Congres Betty McCollum (D-MN). Ze vertegenwoordigt de staat Minnesota. Aanleiding is de nieuwe racistische, basiswet, waarin alleen joodse IsraŽliers staatsburgers zijn. De racistisch, etnische wet erkent wel joodse mensen, waar ze ook ter wereld wonen, maar sluit de al generaties lang in Palestina/ IraŽl wonende  Palestijnen uit.

Betty McCollum definieerde onlangs wat IsraŽl feitelijk is: ĎDe wereld heeft een naam voor het soort regering, zojuist vastgelegd  in de Nation State Law- de basiswet; het wordt ĎApartheidí genoemdĒ. Dit is nieuw en heel belangrijk en is het resultaat van de duizenden acties en petities van de honderden organisaties, waaronder ook de wereldwijde ĎVrouwen in het Zwartí organisaties.
 
Eduardo Bolsonaro en
                    MossadTegelijkertijd komen in adembenemend tempo in veel landen in de wereld uiterst rechtse bewegingen en partijen op, zoals vorige week nog de verkiezing van Bolsonaro - wie had ooit van die man gehoord - maar deze militair, blijkt een aanhanger van de vreselijke militaire junta. In 1964 werd er in BraziliŽ een militaire coup gepleegd. De militaire dictatuur duurde tot 1985 Ė duizenden werden gemarteld en hier vertelt deze Jair Bolsonaro in zijn eerste speech nadat hij 28 okt. tot president was gekozen, dat er helaas toen veel te weinig mensen waren gedood; hij gaat dat rode gespuis nu beter uitroeien.

Holy Water Bolonaro met Zionisten
                      Vlag
Jair Bolsenaro is baptized in the Jordan River, in Israel


Bolsonaro blijkt al jaren bezig te zijn de fundamenten van de snelst groeiende christelijke religieuze  beweging te verstevigen. Was begin jaren í90 slechts 9% religieus, nu behoort al 30 % van de bevolking tot de Evangelische kerk. Nogal veelzeggend is de ontdekking, dat deze nieuwe president - zelf katholiek -  twee  jaar geleden in IsraŽl zich in de Jordaan rivier liet dopen. De voormalige  Braziliaanse presidente Dilma Rousseff betoonde zich - voordat ze twee jaar geleden afgezet werd - een felle tegenstander van de IsraŽlische oorlog tegen de Palestijnen in 2014.

[ . . . . . . . . . . . . . ]

Lees verder: Nieuwsbrief 5 oktober 2018

Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
  
Tenslotte:
Vorige maand schreven we dat onze site al lange tijd zwaar verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat dat geld kostte. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige maand spontaan gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website.  Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94  t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. Ďwebsiteí. Bij voorbaat hartelijk dank.


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
 
PMRS donatie Veel dank voor jullie donaties in oktober. Wat momenteel heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privť huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat IsraŽl o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan IsraŽliŽrs en de babysterfte is hoger dan vÚÚr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiŽnten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn IsraŽl zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook deze laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus Ä 9.955,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange IsraŽlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOís van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis]. 
Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS
 
ISRAEL:

 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • BeŽindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
 • Stop de illegale tegenwerking van de vreedzame BDS acties
  [Boycot Divestment & Sanctions]


EU en Nederland:

 • Stop de militaire samenwerking met IsraŽl.
 • Stel een wapenembargo in: stopwapenhandel
 • Schort het Europese Associatieverdrag met IsraŽl op
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in IsraŽl toen IsraŽlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door IsraŽl bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de IsraŽlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op ťťn periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.   Lees meer >>>

 


VIZ_spui

 

 
 
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
- tijdelijk geen wakes -
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug
 

 

In 2001 won de Internationale Beweging van Vrouwen in het Zwart de Millennium Vredes Prijs voor Vrouwen van het ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNIFEM).

 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem IsraŽlisch mensenrechten comitť: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor IsraŽliŽrs.https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints https://machsomwatch.org

   
Copyright © 2018 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.

www.vrouweninhetzwart.nl
Amsterdam, Centrum
Netherlands