www.vrouweninhetzwart.nl

www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 6 juli 2018
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).

Komt allen!

botentocht door amsterdam
Artikel in Het Parool 02.06.18 over de boottocht van Amsterdamse Activisten voor de Gaza Freedom Flotilla. © Joris van Gennep
Hier eerst het goede nieuws: op 1 juni voeren we voor het eerst samen met een aantal Palestina actie groepen door de Amsterdamse grachten, uit solidariteit met de Gaza Freedom Flotilla boten, die uit Noorwegen in Amsterdam waren aangekomen. Nu zijn ze onderweg naar Gaza.
Deze succesvolle boottocht werd door veel mensen in de stad opgemerkt, er stonden mensen te zwaaien met vlaggen op bruggen. Sommigen riepen ons toe om toch vooral door te gaan en anderen klapten voor de kleurrijke  Flotilla boten.

Opmerkelijk was ook bovenstaand artikel in Het Parool; voor het eerst in de bijna 30 jaar dat we onze wake's op het Spui houden, ontdekt de krant ons bestaan:
'Een andere boot is van actiegroep Vrouwen in het Zwart, in 1988 opgericht, ťťn maand na het uitbreken van de eerste Intifada. Zo op het oog zijn de meeste  passagiers activisten van het eerste uur. Ze dragen borden die, treurig genoeg, ook al dertig jaar meegaan, met 'Pers geen Palestijn uit' of 'Boycot producten  uit  IsraŽl'.

boot van Vrouwen in het zwart

Dat we die teksten en borden over de koloniale landroof van Palestijns bezit, verbanning, moordaanslagen en totale rechteloosheid al zo lang moeten dragen, heeft treurig genoeg zeker ook te maken met de bijna totale media black-out, die alle Palestina Solidariteit  organisaties al decennia ondervinden, wereldwijd. Het publiek is vanaf 1967 - eigenlijk al vanaf 1948 - essentiŽle informatie onthouden.

Terwijl de vele zionistische sprookjesverhalen over het ontstaan van de staat IsraŽl, naast de openlijke leugens, die allemaal zijn weerlegd in duizenden wetenschappelijke onderzoeken en boeken, decennia lang voor totale verwarring hebben gezorgd.

En dan mogen wij ons nog gelukkig prijzen, dat wij de vrouwen en mannen van de Gaza Vrijheids Flotilla kunnen begroeten, want in Frankrijk, waar de boten 17 juni aankwamen, heeft de Parijse waterpolitie de Flotilla schepen verhinderd aan te leggen.


waterpolitie Parijs
Video:
De Parijse politie voorkomt en verbiedt
het aanleggen van de Gaza Flotilla boten.

[ . . . . . . . . . . . . .  . ]

Lees verder: Nieuwsbrief 6 juli 2018


Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
  
Tenslotte:
Vorige maand schreven we dat onze site al lange tijd zwaar verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat dat geld kostte. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige maand spontaan gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website.  Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94  t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. Ďwebsiteí. Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
 
Veel dank voor jullie gulle donaties in PMRS Gazafebruari. Tot nu toe zijn er, sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privť huizen verwoest werden, slechts 71.000 herbouwd, omdat IsraŽl o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan IsraliŽrs en de babysterfte is hoger dan vÚÚr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiŽnten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn IsraŽl zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondragelijker.

We hebben al Ä 5400.- euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange IsraŽlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOís van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis]. 
Willen jullie ook PMRS steunen? Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS
 
ISRAEL:

 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • BeŽindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
 • Stop de illegale tegenwerking van de vreedzame BDS acties
  [Boycot Divestment & Sanctions]


EU en Nederland:

 • Stop de militaire samenwerking met IsraŽl.
 • Stel een wapenembargo in: stopwapenhandel
 • Schort het Europese Associatieverdrag met IsraŽl op
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in IsraŽl toen IsraŽlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door IsraŽl bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de IsraŽlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op ťťn periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.   Lees meer >>>

 


VIZ_spui

 

 
 
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
- tijdelijk geen wakes -
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug


 

In 2001 won de Internationale Beweging van Vrouwen in het Zwart de Millennium Vredes Prijs voor Vrouwen van het ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNIFEM).

 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem IsraŽlisch mensenrechten comitť: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org


   
Copyright © 2018 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.

www.vrouweninhetzwart.nl
Amsterdam, Centrum
Netherlands