www.vrouweninhetzwart.nl


www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 1 maart 2019
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).

Komt allen!

muur schildering
 

Na LilyÖ.


Nu Lily er niet meer is, valt het ons zwaar al haar activiteiten met dezelfde intensheid voort te zetten. Maar in haar geest van onverzettelijkheid proberen wij dat toch, zo goed en zo kwaad als het kan.

dumm dum kogelsMeer dan ooit zitten gewone Palestijnen in het nauw, of zij nu op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem, in Gaza, in IsraŽl (Palestina48) of in gedwongen ballingschap verblijven. Zij worden gedood met granaten en dumdumkogels, hun landerijen worden vernield en bezet door kolonisten, hun huizen en scholen gesloopt, zij worden massaal gearresteerd en vaak zonder vorm van proces vastgezet. Ook kinderen worden niet ontzien.
Gaza is door de nu al bijna 12 jaar durende blokkade vrijwel onbewoonbaar geworden. Mede door vier oorlogen zijn enorme aantallen huizen verwoest, duizenden dodelijke slachtoffers gevallen, nog eens tienduizenden voor het leven invalide geworden. Ook hier worden kinderen niet ontzien. De gezondheidszorg wankelt bij gebrek aan faciliteiten en medicijnen. Het water is zwaar vervuild en de landbouwgrond vergiftigd met chemicaliŽn.


In IsraŽl zelf leven Palestijnen als tweederangs staatsburgers. Hun steden en dorpen mogen zich, anders dan de illegale joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet uitbreiden om de natuurlijke aanwas van de bevolking te huisvesten.

verwoestBedoeÔenen in de Naqab (Negev) zijn helemaal vogelvrij. Het dorp al-Araquib is door IsraŽlische troepen in de afgelopen 8 jaar al 136 keer verwoest en evenzovele malen weer opgebouwd. Soemoed, standvastigheid, noemen de Palestijnen dat. Veel van deze bedoeÔenendorpen bestonden al vůůr de oprichting van de staat IsraŽl.

Het dorpje Khan al-Ahmar, waar bedoeÔenen wonen die kort na de oprichting van de staat IsraŽl werden verdreven uit de Naqab (Negev) dreigen nu opnieuw geruimd te worden ten behoeve van de uitbreiding van illegale nederzettingen.

In Oost-Jeruzalem worden hele wijken overgenomen door joodse kolonisten en de rechtmatige bewoners uit hun huizen gezet.

ShahadastreetIn al-Khalil (Hebron) worden 800 kolonisten beschermd door ruim 4.000 IsraŽlische soldaten. Een hele wijk in het centrum van de stad is niet toegankelijk voor de Palestijnse bewoners en winkeliers. Hun winkeldeuren zijn dichtgelast en er zijn geen klanten.

In de Jordaanvallei floreren IsraŽlische landbouwnederzettingen op gestolen grond van Palestijnse boeren. Aan water geen gebrek, behalve in de resterende Palestijnse dorpen, waar elke druppel drinkwater voor hoge prijzen gekocht moet worden, omdat het IsraŽlische bezettingsleger elke waterleiding die de dorpelingen zelf aanleggen, binnen korte tijd weer verwoest.

Dat is het onrecht waar Lily zich druk om maakte en dat is precies waarom wij proberen door te gaan in haar geest.

[ . . . . . . . . . . . . . ]


Lees verder:      Nieuwsbrief 1 maart 2019Activiteiten agenda

We staan hier met Vrouwen in het Zwart. Sommigen van ons zijn ook geÔnteresseerd in andere demoís, bijeenkomsten en manifestaties, zie de agenda op de NPK-website :

Op zaterdag 9 maart van 12:30 - 15:00 uur demonstreert The Womensí March.
We lopen samen, vanaf de Dam, met vrouwen en mannen om aandacht te vragen voor de Palestijnse vrouwen. We maken een flyer om omstanders te informeren en posters van Ahed Tamimi, Khalida Jarrar en Angela Davis, voorvechtsters van de Palestijnse strijd. Breng je vlag mee, sla je kufiya om en als je een prachtige Palestijnse thobe (jurk) hebt, doe die aan als het weer het toelaat! PALESTINE IS A FEMINIST ISSUE!

      
10 maart
Klimaatmars Amsterdam - start om 13:00 uur vanaf de Dam -voor radicale klimaatrechtvaardigheid
 
Waarom loopt de Palestina beweging mee ?
In Palestina is (en wordt) de inheemse bevolking Ė de Palestijnen Ė door kolonisatie op grote schaal van haar grond verdreven. De kolonisator Ė zionistische joden Ė verwoestte na 1948 ruim 500 Palestijnse dorpen en verborg de ruÔnes daarvan met niet-inheemse aanplant (brandbaar, gebruikt veel water, verzuurt de grond).
De bezetting en kolonisatie van de Palestijnse gebieden in 1967 gaf de aanzet tot grootschalige waterroof (de Palestijnen moeten sindsdien een groot deel van het eigen water tegen woekerprijzen van de kolonisator kopen), tot grootschalige verwoesting van olijfboomgaarden. Op de Westelijke Jordaanoever is er de aanleg door IsraŽl van ĎindustriŽle zonesí die voor de omwonende Palestijnen vaak grote gezondheidsrisicoís inhouden. Dit is tegelijk een aanval op het milieu.
Op de Strook van Gaza zijn in 2008, 2012 en 2014 door IsraŽl verwoestende aanvallen uitgevoerd, waarbij munitie met verarmd uranium en fosforbommen is ingezet. Bij die aanvallen is grote schade aan het waterleiding- en rioleringsnetwerk aangericht. De besproeiing van landbouwpercelen met giftige chemicaliŽn betekent een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Palestijnen en Ė opnieuw Ė een aanval op het milieu.
De problemen zijn verder vergroot als gevolg van de inmiddels 12 jaar durende algehele blokkade van Gaza door IsraŽl.
Wij roepen iedereen op om IsraŽl onder druk te zetten om hieraan onmiddellijk een eind te maken.

 
Op donderdag 14 maart organiseren het Nederlands Palestina Komitee en The Rights Forum een informatieve bijeenkomst over de positie van de Palestijnse vluchtelingen in Libanon.
Nergens is de positie van Palestijnse vluchtelingen van oudsher zo slecht als in Libanon. De situatie is de afgelopen jaren verder verslechterd door de massale instroom van Palestijnse vluchtelingen uit het buurland SyriŽ.
Nora Stel (Universiteit Utrecht) en Gerard Jonkman (The Rights Forum) houden beiden een korte inleiding:
Over de positie van Palestijnse jongeren en over de situatie van Palestijnse vluchtelingen in Libanon in het algemeen.
Daarna Q&A (de voertaal is Nederlands).
Aanvang 19.30 u. (inloop vanaf 19.15 u.)
CREA Ė Theaterzaal Ė adres: Nieuwe Achtergracht 170
 In de week voorafgaand aan de demonstratie tegen racisme van 23 maart organiseert het Comitť 21 Maart in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een anti-racismeweek met bijeenkomsten.
Op 20 maart is er ook een bijeenkomst in de OBA.
 
23 maart Amsterdam Landelijke demonstratie Samen tegen racisme

Overal in de wereld zijn rechts-populistische en extreemrechtse partijen in opkomst.
op 23 maart willen wij op straat een alternatief zichtbaar maken. KOM IN ACTIE !

ē Vůůr diversiteit en solidariteit, tegen elke vorm van racisme en discriminatie!organiseren wij
ē Vůůr een menselijk asielbeleid, tegen de wapenindustrie, oorlogspolitiek en klimaat- verandering!
ē Vůůr een sociaal en economisch rechtvaardig Nederland, tegen rechts-populisme en extreemrechts!

Het Comitť 21 Maart is een brede anti-racismecoalitie die bestaat uit uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Het comitť is vernoemd naar de door de VN uitgeroepen Internationale Dag tegen Racisme.
Het Nederlands Palestina Komitee maakt actief deel uit van de organisatie en roept alle Palestina-activisten op om samen te lopen als Palestina beweging Nederland. Kom met de Palestijnse vlag en met een goede slogan!


Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
En blijf helpen, het is zo nodig!


 

Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
  
Tenslotte:
Vorige maand schreven we dat onze site al lange tijd zwaar verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat dat geld kostte. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige maand spontaan gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website.  Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94  t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. Ďwebsiteí. Bij voorbaat hartelijk dank.


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
 
PMRS donatieVeel dank voor jullie gulle donaties in februari. Wat momenteel heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 prive huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat IsraŽl o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan IsraŽliers en de babysterfte is hoger dan vÚÚr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patienten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israel zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook deze laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus Ä 9.955,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange IsraŽlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOís van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis]. 
Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS
 
ISRAňL:

 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • BeŽindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
 • Stop de illegale tegenwerking van de vreedzame BDS acties
  [Boycot Divestment & Sanctions]


EU en Nederland:

 • Stop de militaire samenwerking met IsraŽl.
 • Stel een wapenembargo in: Stopwapenhandel
 • Schort het Europese Associatieverdrag met IsraŽl op
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israel toen Israelische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door IsraŽl bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de IsraŽlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op een periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.   Lees meer >>>

 


VIZ_spui

 

 
 
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
- tijdelijk geen wakes -
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug


 

In 2001 won de Internationale Beweging van Vrouwen in het Zwart de Millennium Vredes Prijs voor Vrouwen van het ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNIFEM).


 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Isra√ęlisch mensenrechten comit√©: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot - Aandacht voor de Nakba voor IsraŽliŽrs: https://zochrot.org/
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints https://machsomwatch.org


   
Copyright © 2018 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.

www.vrouweninhetzwart.nl
Amsterdam, Centrum
Netherlands