Vrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag  6 april, 4 mei, 1 juni ........   
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).
Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


 Palestina vrij !


 

De Israëlische regering met Netanyahu heeft al jaren belang bij een zo groot mogelijke chaos in het Midden Oosten en met de komende rechtszaken wegens corruptie tegen hem in het vooruitzicht, hangt ook zijn eigen politieke leven er van af.
Israël was mede bedenker van en drong heimelijk aan op de oorlog in Irak. Hetzelfde voor de nu al 7 jaar durende vreselijke oorlog in Syrië met meer dan 500.000 doden, miljoenen vluchtelingen en waar Israël openlijk toegegeven heeft de terreurgroep IS te steunen.

Of ze stemmen in met bondgenoot Saudi-Arabië, die drie jaar geleden zomaar Jemen binnenviel. Zonder enig mandaat van de VN, wel met steun van de VS veroorzaken de Saoedi ‘s daar  hongersnoden, naast de voortdurende bommentapijten, die tienduizenden vooral kinderen de dood in jagen. Lees verder over de oorlog in Jemen
 


     
 Maar Israël - het enige Midden Oosten land met atoomwapens, dat weigert zich te laten controleren door het Internationale Agentschap voor Atoom Energie [IAEI], zoals dat dag en nacht in Iran wel gebeurt - is vooral al decennia bezig  om een gewapend conflict uit te lokken met atoomvrij Iran. Allereerst willen ze Amerika  bewegen het al 3 jaar goed werkende akkoord op te zeggen. Deze week weer met een hysterische goochelaarstruc: meters versleten ordners en bordkartonnen CD-Rom's worden uit de hoge hoed getoverd, die vast - "onder levensgevaarlijke omstandigheden - in het geheim weggekaapt zijn uit het verderfelijke Iran".
 

Netanyahu said: "I think the greatest threat to the world and to our two countries, and to all countries, is the marriage of militant Islam with nuclear weapons, and specifically the attempt of Iran to acquire nuclear weapons."
 


Wij activisten uit de hele wereld zeggen: " We think the greatest threat to the world and to all countries, is the marriage of militant Zionism with nuclear weapons, and specifically the fact that Israël acquired nuclear weapons while refusing UN inspections for decades."

Gelukkig houdt de hoge vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, het hoofd koel en vindt dat Israël tot dusver nog geen enkel bewijs heeft geleverd, waaruit zou blijken dat Iran het nucleair akkoord (JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action) uit 2015 niet naleeft. Het gaat daarbij niet over 'geloof of goede trouw in Iran', maar over verificatiemechanismen en heel strenge controle door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Het IAEA heeft tien rapporten gepubliceerd die bewijzen, dat Iran zijn verplichtingen volledig nakomt.

Maar deze leugenachtige schertsvertoning komt Donald Trump wel heel goed uit, minder dan 2 weken voor de deadline van 12 mei, waarop de Amerikaanse president gaat beslissen over het al dan niet opblazen van het akkoord, dat de VS, het Verenigd Koningkrijk, Rusland, Frankrijk China, en Duitsland in 2015 hebben gesloten.

Voor het eerst dreigt een directe confrontatie tussen Israel en Iran op Syrisch grondgebied. De recente bombardementen van de Israëlische luchtmacht op de Iraanse bases in Syrië waren heel alarmerend, omdat ze letterlijk als een aardbeving werden geregistreerd. Als dat waar is dan is de verontrustende vraag: gebruikt Israël  nu al ‘mini atoombommen’?
 

 

Op weg naar de dictatuur?

 
Het Israëlische parlement heeft 1 mei j.l. een amendement aan de grondwet goedgekeurd, dat de premier en de minister van Defensie in 'uitzonderlijke gevallen' de macht geeft om zonder voorafgaande goedkeuring van de voltallige regering ten oorlog te trekken.

 


Een Israëlische brigadegeneraal op weg naar het Internationaal Strafhof in Den Haag.

 
In een interview op de Israëlische publieke radio Kan, vraagt interviewer Ron Nesiel, of brigade generaal Fogel van het Israëlische leger “het gebruik van scherpschutters” zou moeten herzien en geeft hem in overweging, dat een bevelvoerder “het schieten met scherp verbiedt.”

Zvika Fogel verdedigt het beleid ijskoud en stelt: ”tactisch gezien moet iedere persoon die dicht bij de afscheiding komt, iedereen die ooit gevaarlijk zou kunnen worden voor de grens van de staat Israël en zijn inwoners, voor die schending een prijs betalen”
 
Hij voegt er aan toe: “Als zo’n kind of iemand anders dicht bij de schutting komt om een explosief te verstoppen of te kijken of daar onbeschermde plekken zijn of om een gat in de omheining te knippen zodat iemand kan binnendringen in het gebied van de staat Israël om ons te vermoorden…”

Nesiel valt in: “Dan is zijn straf de dood?”

“Zijn straf is de dood,” antwoordt de generaal. “Wat mij betreft dan ja, als je om hem te stoppen, alleen in zijn arm of been kan schieten – geweldig. Maar als het erger is dan dat, ja, vraag mij wiens bloed dikker is, het onze of dat van hen.”

Dan beschrijft hij hoe zorgvuldig doelen – ook kinderen – worden geïdentificeerd en beschoten:

“Ik weet hoe deze bevelen worden gegeven, ik weet hoe een scherpschutter schiet. Ik weet hoeveel vergunningen nodig zijn voordat hij gemachtigd is om te schieten. Het is niet een opwelling van een of andere schutter, die het kleine lichaam van een kind opmerkt en besluit te schieten. Iemand markeert het doel voor hem heel duidelijk en vertelt hem precies waarom iemand moet schieten en welke dreiging uitgaat van die persoon. En tot mijn grote verdriet komt het voor, als je schiet op een kleine jongen en je wil zijn arm of zijn schouder raken, dat het nog hoger gaat.”

Voor “het gaat nog hoger” gebruikt Fogel een Hebreeuwse uitdrukking die ook betekent “het kost nog meer.”
 
In deze bloedstollende verklaring, waarin een generaal praat over scherpschutters die mikken op “het kleine lichaam van een kind,” maakt Fogel kristalhelder duidelijk, dat dit beleid weloverwogen en opzettelijk is. Terwijl hij ongewapende Palestijnse kinderen afschildert als gevaarlijke, terroristen, die de dood verdienen, beschrijft de generaal de Israëlische scherpschutters-  die hen in koelen bloede doden - als onschuldige, kwetsbare mensen, die bescherming verdienen.
“We hebben hier soldaten, onze kinderen, die erop uit gestuurd zijn en die heel precieze instructies krijgen op wie ze moeten schieten om ons te beschermen. Laten we hen steunen,” zegt hij.
 

Dodelijk beleid

Fogels verklaringen zijn niet ongewoon, maar verwoorden juist heel gewoon het beleid van Israël.

“Israëlische ambtenaren hebben duidelijk gemaakt dat de schietinstructies toestaan met scherp te schieten-om-te-doden, op wie ook maar zou proberen het hek te beschadigen en zelfs op iedereen die binnen de 300 meter van dat hek kwam,” verklaarde de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem in een recente analyse van Israëls onwettige richten op ongewapende burgers die geen bedreiging vormden.

“Desondanks hebben alle hoge ambtenaren van staat en leger, onophoudelijk geweigerd de illegale orders te herroepen en blijven ze die door geven en verdedigen,” aldus B’Tselem.  De NGO heeft individuele soldaten opgeroepen deze onwettige bevelen niet op te volgen.

Als gevolg van zijn onderzoek naar het “berekende” doden van ongewapende demonstranten op 30 maart, de eerste dag van de Mars van Terugkeer-samenkomsten in Gaza, heeft Human Rights Watch geconcludeerd dat het moorddadige shoot-to-kill was “gepland op [het] hoogste niveau van de Israëlische regering.”

Twee weken geleden gaf de hoogste officier van justitie van het Internationale Strafhof (ICC) voor het eerst een waarschuwing zonder precedent: dat Israëlische leiders wellicht een proces tegemoet kunnen zien voor de moord op ongewapende, protesterende Palestijnen in de Gazastrook.


Elke aanklager van het Internationaal Strafhof zal heel blij zijn met deze bekentenis van een mogelijk toekomstige verdachte.  Het  Israëlische leger geeft hier openlijk toe dat het doden van ongewapende burgers in bezet gebied hun uitdrukkelijke bedoeling en beleid is.
 
Het blijft de vraag of dit voldoende zal zijn, om eindelijk een einde te maken aan de straffeloosheid, die Israël al 70 jaar geniet.
(vertaling Marianne van Ophuisen) 
 
IDF scherpschutter gebruikt bewegingsloos Palestijns
jongetje als 'oefen schietschijf '
onder gejuich van de anderesoldaten.
 
 
" Wow, wat een video!  
Heb je het gefilmd?
      Ja natuurlijk heb ik het gefilmd "

[  Video link : 
Opens in new window  ]

Geweld tegen journalisten

 
Het Palestijnse Centrum voor Ontwikkeling en Media Vrijheden (MADA) maakte bekend, dat 90 procent van de Palestijnse journalisten is mishandeld door de Israëlische bezetters en hebben geweld ondervonden in relatie tot hun werk, zowel door de Israëlische bezetters, als de Palestijnse Autoriteit in de West Bank. Twee journalisten in Gaza zijn de laatste weken gedood, door gericht vuur van Israëlische scherpschutters.


 
Waarom start de Giro in Israël ?' vraagt de Volkskrant zich terecht af. 'Israël staat nou niet bepaald bekend als een wielerland, eerder als een potentiële brandhaard'. Nooit  eerder  verliet de Giro Europa. Maar jarenlang gedram van een miljardair, die bijna 30 miljoen euro te vergeven had, doet veel. Mensenrechtenorganisaties uit twintig landen hebben geprotesteerd.'Het evenement dient als propaganda voor de staat Israël en dekt de illegale bezettingen en discriminatie van de Palestijnen toe'. Dat weet toch langzaam aan iedereen, maar Giro 2017 winnaar Tom Dumoulin denkt daar anders over: 'Niemand weet hoe het precies zit tussen Israël en Palestina. Het speelt al decennia. Alleen een historicus kan er misschien iets over zeggen. Voor mij persoonlijk heeft sport niks met oorlog of politiek te maken.'

 

Sinds het begin van de vreedzame demonstraties eind Maart zijn bij de protesten in Gaza al 45 Palestijnen doodgeschoten en meer dan 5500 gewond geraakt. 

NAKBA evenementen

Dinsdag 8 mei  20-22 uur De Balie Amsterdam € 7,50 spreekt Mustafa Barghouti, arts en een van de oprichters van de Palestinian Medical Relief Society[ PMRS] waar Vrouwen in het Zwart in de loop der tijd veel geld naar toe heeft overgemaakt dank zij jullie gulle donaties. Details: https://palestina-komitee.nl


Om 70 jaar Nakba te herdenken organiseert The Rights Forum samen met Aidoun, gate48, Palestine Link drie vertoningen van de film 'Mohammad en Jafar' met na afloop een gesprek met de regisseur Marcel Goedhart en Palestijnse vluchteling Awni Farhat.

 


Tenslotte:

Vorige maand schreven we dat onze site al lange tijd zwaar verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat dat geld kostte. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige maand spontaan gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website.  Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94  t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. ‘website’.
Bij voorbaat hartelijk dank.  

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

 
Veel dank voor jullie gulle donaties in april. Tot nu toe zijn er, sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondragelijker.

We hebben al € 5400.- euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis].

Willen jullie ook PMRS steunen? Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS

        ISRAEL: 
  • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
  • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
  • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
  • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
  • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
  • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

    EU en Nederland:
  • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
  •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.orgCopyright © 2017 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.