www.vrouweninhetzwart.nl -
                 header


www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 3 november 2023
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam

bij het lieverdje


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza
  Om de eerdere nieuwsbrieven te lezen, van september 2001 tot heden:
Klik op hoofdmenu(bovenaan), tab 'Nieuwsbrieven' 

De burgers van Gaza: verworpenen der aarde

verworpenen-der-aarde

bulletin oktober 2023  

Sinds 7 oktober is er veel veranderd tussen de rivier en de zee.
(Alle cijfers in dit bulletin geven de toestand weer op dinsdag 31 oktober.)
De bloedige aanval, die - volgens onze demissionair premier Mark Rutte zonder enige aanleiding - op onschuldige burgers is uitgevoerd heeft een reeks van gevolgen gehad die onontkoombaar en voorgeprogrammeerd leken.

In de eerste nasleep van de aanval van Hamasstrijders (en tientallen meelopers) leek er een verbod te gelden op zogenaamde ďja-maarísĒ. Elke poging om de afschuwelijke geweldsuitbarsting in een context te plaatsen, nodig om een eigen oordeel en strategie te bepalen, werd onverbiddelijk af geserveerd, vooral door rechtse en christelijke partijen die als enigen meenden zich een oordeel te mogen aanmeten.

Toen spoedig daarna de onvermijdelijke bombardementen op de Gazastrook volgden, was het onbetwistbare standpunt van de Nederlandse regering: ďIsraŽl heeft het recht zich te verdedigenĒ, punt!
En toen de eerste tekenen van een disproportionele wraakoefening tegen de burgerbevolking van Gaza zich aandienden, was het diezelfde Rutte die alle bezwaren wegwuifde met de mededeling dat hij het volste vertrouwen had dat zijn Ďvriend Bibi Netanyahoeí de proportionaliteit en grenzen van het betamelijke (en volgens het internationaal recht toegestane) goed in het vizier zou houden.

Mohammad-Shtayyeh

De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh, gezeten voor een indrukwekkende wand met namen van dodelijke slachtoffers in Gaza, spreekt van een "uitroeiingsoorlog tegen het Palestijnse volk"

Niets bleek minder waar. In de actie van Hamas en de reactie daarop van het Israelische leger Ė zowel op de grond als met raketten - zijn ca. 1.400 IsraŽliís gedood, onder wie 308 IsraŽlische militairen, 10 Shin Bet agenten, 58 politieagenten en 70 Palestijns-IsraŽlische burgers (merendeels bedoeÔenen uit de Naqab/Negev).
Op het moment van schrijven is het aantal Palestijnse doden in Gaza 8.485, van hen zijn ca. de helft kinderen en er zijn meer dan 21.000 gewonden. Er worden nog 1.950 burgers vermist. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn 73% van de doden, kinderen, vrouwen en bejaarden (ongewapende burgers).

Hoeveel Hamasstrijders zich onder de doden bevinden is onbekend, maar vaststaat dat zich daaronder ook tenminste 130 ambulancemedewerkers en artsen bevinden (en er werden er 110 gewond), en verder brandweerlieden, politieagenten en journalisten (zie verderop). Ook medewerkers van internationale humanitaire organisaties als Amnesty Intl., Human Rights Watch, UNRWA, Artsen zonder Grenzen en vele andere.

Ongeveer 2.000 kankerpatiŽnten in de Gazastrook die voor hun behandelingen afhankelijk zijn van ziekenhuizen in Jeruzalem en in IsraŽl, blijven van hun behandeling verstoken.
Schrijnend is het verhaal van de 24-jarige Ahmad uit Deir al-Balah in de Gazastrook.
Hij verbleef in het Palestijnse  Makassed-ziekenhuis in Oost-Jeruzalem wegens een familiaire vorm van darmkanker en zou op 8 oktober geopereerd worden.
Een dag tevoren ging hij nietsvermoedend even naar buiten om tissues te kopen. Bij terugkomst bij het ziekenhuis werd hij door een groep gewelddadige kolonisten in elkaar geslagen en vervolgens door de politie voor de poort van het ziekenhuis gearresteerd en na korte tijd bij het Qalandia checkpoint over de grens met de Westelijke Jordaanoever gedropt. Naar zijn operatie kan hij fluiten.

In de Gazastrook is door de nu al 15 jaar durende blokkade de toch al kwetsbare civiele infrastructuur door de bombardementen van de afgelopen weken grotendeels vernietigd of onbruikbaar geworden. Er is geen stroom door het afsluiten van de stroomtoevoer vanuit IsraŽl en het gebrek aan diesel om de eigen generatoren te laten draaien.

22 ambulances werden beschadigd en 28 compleet verwoest en 15 van de 35 ziekenhuizen moesten hun deuren sluiten. 51 van de 72 klinieken voor eerstelijnszorg functioneren niet meer doordat zij getroffen zijn door raketten of door gebrek aan apparatuur en geneesmiddelen.

Volgens het ministerie van Volkshuisvesting in Gaza zijn ca. 34 duizend woningen volledig en 150 duizend gedeeltelijk verwoest. 221 scholen werden zwaar beschadigd en 38 totaal verwoest. 42 UNRWA-gebouwen (waaronder enkele toevluchtsoorden voor vluchtelingen) werden verwoest. 7 kerken en 11 moskeeŽn raakten zwaar beschadigd.

De ziekenhuizen hebben bijna hun laatste druppel diesel verstookt en artsen opereren nu bij het licht van zaklampen en mobiele telefoons. Als de generatoren stilvallen zullen ca. 130 couveusebabyís sterven en ca. 1.000 nierdialysepatiŽnten een lijdensweg naar een langzame, pijnlijke dood tegemoet zien.

Al-Shifa-ziekenhuis
Een Palestijn hurkt bij de stoffelijke overschotten die op de grond liggen bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-Stad na de IsraŽlische bombardementen. Beeld Dawood Nemer / AFP (bron: NRC)

De zorgsector, die juist nu zo hard nodig is voor de duizenden gewonden, heeft zowat gebrek aan alles, behalve aan patiŽnten, waarvan velen met zeer zware verwondingen.
Er wordt geopereerd op ziekenzalen, in gangen en trappenhuizen, meestal zonder verdoving en zonder antibiotica om postoperatieve infecties tegen te gaan. Een horrorscenario voor elke dokter.

Ziekenhuizen met niet alleen honderden patiŽnten maar ook duizenden ontheemden die hopen onder de bescherming van een ziekenhuis veilig te zijn, lopen gevaar door directe aanvallen vanuit de lucht.
Het al-Quds ziekenhuis in de wijk Tel al-Hawa van Gaza-stad heeft al verschillende malen een evacuatiebevel van het IsraŽlische leger ontvangen, dat beweert dat er geheime gangen van de Hamas-militie onder het ziekenhuis doorlopen.
Hetzelfde geldt voor het nog grotere al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad.

Op 18 oktober werd het ziekenhuisterrein van het al-Ahli Baptist Hospital, ook in Gaza-stad, getroffen door een raket. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezond een IsraŽlische raket, volgens het IsraŽlische leger een afgezwaaide raket van de strijdgroep Islamitische Jihad. De schattingen van het aantal doden, voornamelijk vluchtelingen die een veilige schuilplaats zochten in de buurt van het ziekenhuis, lopen uiteen van 125 tot 500.
 
Yoav-Galant
 
Op 9 oktober, twee dagen na de overval door Hamas, kondigde de IsraŽlische minister van Defensie, Yoav Galant, een totale blokkade/afsluiting van de Gazastrook af.
Daarbij betitelde hij de bevolking van Gaza als Ďbeestmensení.

Dat het gedrag van de Hamasmilities op 7 oktober als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gekwalificeerd worden, laat buiten beschouwing dat de reaktie van het leger op de onverwachte uitbraak ook IsraŽlische slachtoffers heeft gemaakt. Gedegen onderzoek naar deze misdaden is noodzakelijk.

Echter de burgerbevolking afsluiten van de toegang tot primaire levensbehoeften is een collectieve strafmaatregel en geldt eveneens als oorlogsmisdaad. De ene oorlogsmisdaad heft de andere niet op!

Daarbij voegen zich de volslagen disproportionele bommenregens op de burgerbevolking, weliswaar met als doel Hamas te treffen, maar die ongekend aantal burgerdoden, onder wie 50% kinderen, en gewonden veroorzaakten.

Op 13 oktober beval IsraŽl via strooibiljetten de burgerbevolking in het noordelijk deel van de Gazastrook, 1,1 miljoen mensen, mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, invaliden (waarvan er buitenproportioneel zijn door vorige oorlogen, te vluchten. Ook alle ziekenhuizen in dat gebied werden gesommeerd hun patiŽnten te evacueren.

Los van het feit dat dit een fysieke onmogelijkheid is, waar moeten 1,1 miljoen mensen een veilige schuilplaats vinden in de overvolle openluchtgevangenis die Gaza al 16 jaar is, terwijl de bombardementen ook in het zuidelijk deel alleen maar toenemen?

Toch zijn ca. 800.000 burgers op de vlucht geslagen, maar velen keerden inmiddels weer terug naar het noorden ďomdat zij liever in hun eigen huizen sterven dan als berooide vluchteling tussen duizenden lotgenotenĒ.
 
Toch reden op 20 oktober de eerste 20 vrachtwagens met hulpgoederen bij Rafah, aan de grens met Egypte, de Gazastrook binnen. Na een uur ging de grens weer dicht.
Een druppel op een gloeiende plaat, waar voorheen enkele honderden trucks per dag binnen kwamen.

Wachtende-trucks


Wachtende trucks voor de grens van Gaza

Intussen heeft de oorlog om Gaza ook zware repercussie voor de Westelijke Jordaanoever.
Daar zijn 125 doden te betreuren en 2.050 gewonden sinds 7 oktober. Bijna alle binnenwegen tussen Palestijnse dorpen en steden zijn met barricades afgesloten, zodat onderling verkeer en leverantie van eerste levensbehoeften wordt gehinderd.

Het aantal invallen en arrestaties in Palestijnse steden en dorpen in het kader van de al maanden voortgaande ĎOperatie Golfbrekerí is drastisch opgevoerd.
Sinds 7 oktober is aantal Palestijnen in IsraŽlische gevangenissen verdubbeld van ca. 5.000 naar 10.000. 4.000 van deze Ďnieuweí gevangenen zijn arbeiders uit de Gazastrook die een (nu ongeldige) werkvergunning hadden in IsraŽl. Zij zijn in groten getale naar de Westelijke Jordaanoever gevlucht of uitgezet en daar vervolgens gearresteerd door de IsraŽlische grenspolitie.

Je kan je nauwelijks voorstellen wat dat betekent voor de toch al overvolle gevangenissen met een regime dat de laatste maanden op bevel van Veiligheidsminister Itamar ben Gvir al drastisch was verslechterd.
grens-met-Libanon
Aan de grens tussen IsraŽl en Libanon heerst relatieve kalmte. Er zijn dagelijkse beschietingen maar het lijkt een soort Ďphoney warí. Er vallen doden en gewonden over en weer, maar geen van beide partijen lijkt gemotiveerd om te escaleren uit angst voor de gevolgen.

In het zuiden is ook Egypte zeer behoedzaam: momenteel worden spaarzaam vrachtwagens met hulpgoederen doorgelaten naar de Gazastrook en al dan niet op afspraak lijkt IsraŽl op die momenten zijn bommenwerpers daar uit de buurt te houden.

Maar de grens openen voor humanitaire vluchtelingen is voor de Egyptische president Sisi onbespreekbaar. Zelfs mensen met een buitenlands paspoort mogen nog steeds de Gazastrook niet verlaten.
Het volledig openen van de grens zou ongetwijfeld leiden tot een nieuwe Nakba, waarbij in de kale SinaÔ-woestijn het vermoedelijk grootste permanente vluchtelingenkamp ter wereld zou verrijzen.
Op 18 oktober reisde de Amerikaanse president Joe Biden af naar het Midden-Oosten en hij bracht mee: twee vliegdekschepen en 2.000 mariniers.
Maar binnen een dag kon hij weer naar huis: een geplande topontmoeting in Amman met koning Abdullah II, president Sisi en president Abbas werd afgezegd wegens de explosie bij het  al-Ahli Baptist Hospital in Gaza-stad (zie hierboven).

De vliegdekschepen en de mariniers liet hij achter.
Later bleef Biden zich verzetten tegen een staakt-het-vuren.
VS-veto

Op 18 oktober spraken de Verenigde Staten hun veto uit over een voorstel in de Veiligheidsraad om tot een humanitaire gevechtspauze te komen, zodat hulpgoederen de Gazastrook konden worden binnengebracht. Motivatie: de VS vonden dat de resolutie voorbij ging aan het Ďrecht van IsraŽl op zelfverdedigingí.
Antonio-Guterres
Op 24 oktober heeft de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres in de Veiligheidsraad de aanslagen van Hamas afgekeurd, maar hij zei onder meer ook dat de aanslagen Ąniet in een vacuŁmĒ plaatsvonden, omdat Ąhet Palestijnse volk is onderworpen aan 56 jaar verstikkende bezettingĒ door IsraŽl.

Daarop eiste de woedende IsraŽlische ambassadeur bij de VN het onmiddellijke aftreden van de secretaris-generaal.

ĄVanwege zijn opmerkingen zullen we weigeren visa te verstrekken aan VN-vertegenwoordigersĒ, zo zei Erdan woensdagochtend, doelend op Guterres. Sinds de toespraak zou in ieder geval het visum van ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken Martin Griffiths, die zich sinds het uitbreken van de oorlog veel met de nijpende situatie in Gaza bezighoudt, zijn geweigerd. Erdan: ĄHet is tijd om ze een lesje te leren.Ē

Op 27 oktober nam de Algemene Vergadering van de VN met overweldigende meerderheid (120 vůůr, 14 tegen, 45 onthoudingen, waaronder Nederland) een Ė niet bindende Ė resolutie aan die opriep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren (dus geen korte gevechtspauze).

Na afloop van de stemming zei de IsraŽlische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, dat de VN Ągeen greintje legitimiteit of relevantie meer heeftĒ en dat Ąde meerderheid van de internationale gemeenschap heeft laten zien dat ze liever de verdediging van nazi-terroristen steunt dan de gezagsgetrouwe staat IsraŽl om zijn burgers te verdedigenĒ.

IsraŽlische-grondtroepen
Dezelfde dag vielen IsraŽlische grondtroepen voor het eerst met tanks de Gazastrook binnen, een dag later werden de acties op de grond uitgebreid en op 31 oktober was het duidelijk dat het echte grondoffensief was begonnen.

De grondtroepen lijken nu bezig Gaza-stad te omsingelen en te belegeren.IsraŽl en het internationaal recht
Karim-Khan
https://www.youtube.com/watch?v=rNzRXTlc-zc
Op maandag 30 oktober posteerde de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof [ICC], Karim Khan, van wie sinds hij het onderzoek naar oorlogsmisdaden tijdens de voorlaatste Gaza-oorlog in 2014 overnam van zijn voorgangster, nauwelijks iets werd vernomen, zich in persona voor de poorten van Gaza.

Hij gaat nu echt werk maken van vermeende IsraŽlische oorlogsmisdaden zowel door Hamas als door IsraŽl.
Wat IsraŽl betreft focust hij daarbij op het onthouden van eerste levensbehoeften aan de bevolking van de Gazastrook, wat juridisch de meest haalbare optie lijkt.

Volgens Marieke de Hoon, docent Internationaal Recht UvA, gaat het hier beslist om misdaden tegen het internationaal humanitair recht "en schurkt het gevaarlijk dicht tegen het uitroeien van een volk aan". (Nieuwsuur 30/10)

Volgens Vierde Conventie van GenŤve is ook de Nederlandse staat verplicht alles in het werk te stellen om deze misdaden tegen te gaan, wat in tegenspraak is met het stemgedrag van Nederland in de VN.
aanval-op-vluchtelingenkamp-Jabalia
Bij het afsluiten van dit overzicht wordt bekend dat er een grote aanval is geweest op het vluchtelingenkamp Jabalia, in het noorden van de Gazastrook.
Een journalist van al-Jazeera ter plaatse spreekt van een ĎMassaal bloedbadĒ en de schattingen lopen uiteen van 47 tot 400 gedode of gewonde slachtoffers.

Palestijnen-gevangen
Jonathan Cook - Steeds meer bewijsmateriaal wijst erop dat IsraŽl bereid zou kunnen zijn Gaza te Ďzuiverení

why-do-hey-hate-us-so
 

Deze maand is er door journalisten en palestinadeskundigen enorm veel geschreven. Van simpel verslag tot uitgebreide analyse, duiding en context. We hebben een aantal nederlandstalige mediaplatforms gevonden die op het gekleurde of zelfs eenzijdige beeld dat de gevestigde media bieden een waardevolle zoniet onmisbare aanvulling vormen.

Belangrijk Dossier van het Nederlands Palestina Komitee!

NPK-dossier                             zomer 2021
In dit dossier over Jeruzalem, de Strook van Gaza en Palestinaí48/IsraŽl is een belangrijke, nieuwe ontwikkeling in de strijd van de Palestijnen tegen het zionistische koloniale project in Palestina in kaart gebracht. In genoemde gebieden zijn Palestijnen voor het eerst in jaren gezamenlijk in opstand gekomen.

Voor Palestijnen ..
Lees verder
...
-------------------------------
Waar de mainstream media zich vaak angstvallig in stilzwijgen hullen bewijst blogger, Arabist, journalist en voormalig correspondent Abu Pessoptimist al jaren en iedere keer opnieuw dat die oorverdovende stilte aan het bizarre grenst. Op een dag valt alles dat opgestapeld is misschien een keer op.
 
Blog Abu Pessoptimist
Abu
                          Pessoptimist


Nieuws berichten  van  The Rights Forum
nieuwsoverzicht-TRFTRF-petitie
petitie
                             Amnesty Int
Plant een
                           Olijfboom
                           Instagram
  Hier staan veel filmpjes en actualiteiten met belangrijke informatie.
  Ze werken hiervoor samen met lokale Palestijnse journalisten.
> Plant een Olijfboom op Instagram
> Plant een Olijfboom website


amnestyNL
    Naar het rapport


    

 
Agenda

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee

 
Podcast Serie
 Stories from Palestine
stories
                             from
                             Palestine

Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 


FIKRA - NIEUW MAGAZINE VOOR PALESTINA
fikra


FIKRA New
                             Magazine
>
Nieuw Magazine over Palestina
   wake-in-groningen

Wake Groningen Iedere zaterdag  in de oneven weken.
Tijd:
13-14 uur verzamelen Waagplein

  Lees het laatste nieuws bij  :

Jabalya
                             okt
                             nieuwsbrief


Beste Palestina sympathisanten - De nieuwsbrief was al klaar voordat de oorlog tussen Hamas en Israel uitbarstte.

We hebben een verklaring uitgegeven met onze visie die te vinden is op onze site.

verklaring
 
Doorlopende ISMactiviteit:

Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.
De International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 22 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een ori√ęntatiegesprek, indien je ge√Įnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van ISM-Nederland
.
Het is het belangrijk om dit te steunen.
Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!

PMRSVeel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privee huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israel o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israeliers en de babysterfte is hoger dan voorr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patienten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israel zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker. Daarbovenop inmiddels de Covid-19 Pandemie waarbij iedereen z'n hart vast houdt.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal ‚ā¨16.593,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israelische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO‚Äôs van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS
 
ISRAEL:

 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beeindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

EU en Nederland:

Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.

Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in IsraŽl toen Israelische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Isra√ęl bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Isra√ęlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op een periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.   Lees meer >>>

 


VIZ_spui

 


Organisatie Amsterdam:

Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur
Lokatie: verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
BreedplatformPalestina@gmail.com
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur
Lokatie: Op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur
Lokatie: Op de markt achter 't Stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
  
 
Informatie over mensenrechten in IsraŽl en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
The Rights Forum  (NL): www.rightsforum.org
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl

Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a just peace
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem IsraŽlisch mensenrechten comitee¬©: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of IsraŽl: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot - Aandacht voor de Nakba voor Isra√ęli√ęrs: https://zochrot.org/
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m.
dagelijks toezicht houden bij checkpoints
https://machsomwatch.org


   
Copyright © 2023 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.

www.vrouweninhetzwart.nl
Amsterdam, Centrum
Netherlands