Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 7 januari 2021
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam
bij het lieverdje

(of vlakbij, als het op het Spui niet kan)

komt allen!

NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza

Wat brengt 2022 voor de Palestijnen?

De situatie van de Palestijnen, of zij nu op de Westelijke Jordaanoever, in Israël (of zoals de Palestijnen zeggen ‘Palestina ‘48’), in Gaza of in de diaspora wonen, is er in 2021 wéér op achteruitgegaan.

onderhandelingstafel

 
Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt steeds minder oplosbaar, maar dat is het ook nooit geweest. Sterker: er heeft nooit een ‘Israëlisch-Palestijns conflict’ bestaan, net zomin als er een conflict bestaat tussen een dief en een bestolene, tussen een dader en een slachtoffer. Tussen Oeigoeren of Tibetanen en China. Tussen Rohingya en Myanmar.
Onrecht is géén conflict en kan daarom ook nooit opgelost worden door onderhandelingen en compromissen. Daarvoor zijn twee min of meer vergelijkbare partijen nodig, die samen besluiten door geven en nemen tot een nieuwe balans te komen.

De Nakba (1948), de Naksa (1967), de sluipende annexatie van Palestijns land in een heilig verbond tussen de Staat Israël en ultraorthodoxe joodse kolonisten. De ongelijkwaardige strijd in Gaza, waar in mei vorig jaar 256 doden vielen aan Palestijnse kant (ruim 21 maal zoveel als aan Israëlische zijde) en ruim 2.000 gewonden; de bijna 15-jaar durende blokkade van de Gazastrook, de huisuitzettingen en de huizenverwoestingen op de Westelijke Jordaanoever, de onderdrukking, de massa-arrestaties, de buitengerechtelijke executies, zelfs van kinderen, de landroof en de ongebreidelde uitbreiding van joodse nederzettingen in Palestijns gebied, de bouw van de apartheidsmuur op Palestijnse grond, waardoor families van elkaar en boeren van hun landbouwgronden worden gescheiden; de voortdurende aanvallen van joodse kolonisten op Palestijnen, hun huizen, hun grond, hun vervoermiddelen en landbouwwerktuigen, de duizenden olijf- en fruitbomen en gewassen die worden vernield.

Dat is geen conflict, dat is Onrecht zowel in moreel als juridisch opzicht.
De Palestijnen zijn niet bij machte om dit onrecht, met of zonder geweld, te keren en zijn daarvoor volledig afhankelijk van de rest van de wereld. Maar Arabische landen hebben zich van hen afgekeerd en sluiten liever lucratieve (wapen)deals met Israël. Europa steunt de Palestijnen met geld en mooie woorden maar zonder daden, de VS, die enigszins schoorvoetend op de schreden van Trump en zijn ‘Plan van de Eeuw’ lijken terug te keren, maar hun ambassade in Jeruzalem intact laten en net als onder Trump elke Israël-kritische resolutie boycotten of indien mogelijk met hun veto treffen, en NIEMAND is bereid datgene te doen wat het recht kan herstellen: de schuldigen straffen (International Criminal Court, maar ook lokale gerechtshoven kunnen dit doen), het volkenrecht handhaven (International Court of Justice) en de beslissingen van de internationale juridische instituten en de talrijke resoluties van de Veiligheidsraad en Algemene Vergadering van de VN ook daadwerkelijk uitvoeren, door politieke druk, sancties en ingrijpen als al het andere faalt.

Maar Recht is voor Palestijnen (en veel andere volkeren) een utopie.
Het afgelopen jaar zijn alleen maar méér Palestijnse huizen gesloopt en méér huizen in illegale Israëlische nederzettingen gebouwd of gepland dan de jaren ervoor. Méér arrestaties, méér huisuitzettingen, méér doden en gewonden, méér aanvallen van joodse kolonisten, méér olijfbomen vernield, huizen en auto’s beschadigd, alles met één doel: het marginaliseren van de Palestijnse bevolking.

En die trend zal het komende jaar niet anders zijn.
De Israëlische vicepremier en roterend premier per augustus 2023 heeft al laten weten dat ook onder zijn premierschap de Palestijnen niets te verwachten hebben. Hij maakt zich -niet ten onrechte- zorgen over beschuldigingen van apartheid en processen voor het Internationaal strafhof en het Internationaal Gerechtshof, beide in Den Haag.
De facto is er al sinds 1967 één staat tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan, en in die ene staat is de helft van de bevolking rechteloos op grond van haar etniciteit. Apartheid en racisme zijn misdaden tegen de menselijkheid volgens alle internationale wetgeving en verdragen. Israël en de zionisten halen niet voor niets alles uit de kast om iedereen die opkomt voor het lot van de Palestijnen, te framen en te demoniseren met beschuldigingen van antisemitisme en niet ter zake doende verwijzingen naar delen van de wereld ‘waar het nóg erger is’.

De BDS-campagne, volgens het Israëlische ministerie van ‘Strategische Zaken’ een complete mislukking, maar toch zeer gevreesd, komt steeds meer op stoom. Banken en pensioenfondsen en andere investeerders keren zich af van bedrijven die hun winsten opstrijken uit de bezetting. Alles wat organisaties als ‘Vrouwen in het Zwart’ en vele anderen kunnen doen is steeds weer wijzen op het onrecht. Dat blijkt niet vergeefs.
Als de Palestijnen met hun ‘soemoed’ hun optimisme weten te bewaren, dan kunnen wíj niet afhaken.

 
Hisham
                             Abu Hawash

Tot slot: een kleine overwinning met grote gevolgen, in ieder geval voor één man.

Na 141 dagen hongerstaking uit protest tegen zijn administratieve detentie (gevangenschap zonder beschuldiging, proces of beroepsmogelijkheid) heeft de 40-jarige Hisham Abu Hawash, vader van vijf kinderen, de Israëlische autoriteiten op de knieën gekregen.
Hij had de stervensfase bijna bereikt, maar de Israëlische autoriteiten beseften op het laatste moment dat zijn overlijden grote risico’s met zich zou meebrengen. Overal leven de Palestijnen, ook in de Gazastrook, met hem mee en zijn dood zou de vlam in de pan hebben doen slaan in een toch al tot het uiterste gespannen situatie op de Westelijke Jordaanoever.

Volgens de overeenkomst moet Hisham nog tot 26 februari in het Israëlische ziekenhuis blijven, maar die tijd zal hij ook nodig hebben om te herstellen. Hij is nog niet uit de gevarenzone en een prudente medische behandeling is de komende weken essentieel.

Een strijdbaar 2022 gewenst!

Nagekomen bericht.
Nederland stopt de subsidie aan een Palestijnse NGO, de UAWC 
(United Agrarian Workers Comittees). Deze Palestijnse landbouworganisatie die boeren ondersteund zal het voortaan zonder Nederlandse subsidie moeten stellen, de ministers Knapen van Buitenlandse Zaken en De Bruijn van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel hebben dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Dit slechte besluit genomen op uiterst twijfelachtige gronden schept een precedent.

Lees er verder over bij Abu-Pessoptimist 6 januari 2022 :
Lees ook het commentaar op dit ministerieel besluit van The Rights Forum,  6 januari 2022

 
Belangrijk Dossier van het Nederlands Palestina Komitee!

NPK-dossier

                             zomer 2021
In dit dossier over Jeruzalem, de Strook van Gaza en Palestina’48/Israël is een belangrijke, nieuwe ontwikkeling in de strijd van de Palestijnen tegen het zionistische koloniale project in Palestina in kaart gebracht. In genoemde gebieden zijn Palestijnen voor het eerst in jaren gezamenlijk in opstand gekomen.

Voor Palestijnen ..
Lees verder
...
-------------------------------
Waar de mainstream media zich vaak angstvallig in stilzwijgen hullen bewijst blogger, Arabist, journalist en voormalig correspondent Abu Pessoptimist al jaren en iedere keer opnieuw dat die oorverdovende stilte aan het bizarre grenst. Op een dag valt alles dat opgestapeld is misschien een keer op.
 
Blog Abu Pessoptimist
Abu
                             Pessoptimist

Weekberichten  van  The Rights Forum
nieuwsoverzicht-TRF

Maandoverzichten  van  Staat van Beleg
staatvanbeleg

                             maandoverzicht
                             september  

Palestine in Pictures

via The Electronic Intifada
Palestine
                             in Pictures
De afgelopen maand in beelden ...Agenda

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee


Podcast Serie

 Stories from Palestine
podcast-uit-beit-sahour Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 
 


Samen
                             Tegen Racisme
MANIFEST- SAMEN TEGEN RACISME 
Het Comité 21 Maart is opgericht in het verlengde van het besluit van de Algemene Vergadering  van de Verenigde...

Lees het laatste nieuws bij  :

jabalya

Het negenenveertigste nummer van de Jabalya nieuwsbrief met o.m. een interview met Mohamed Azaiza een medewerker uit Gaza van Gisha een israëlische mensenrechtenorganisatie die i.h.k.v Shelter City drie maanden in Nederland was. Verder een vertaald artikel van...


  >   Laatste nieuwsbrief van Jabalya-Groningen
 
>   Nederlands Palestina Komitee
  >   DocP/BDS Nederland

  >   The Rights Forum 
  >  Plant een olijfboom op Facebook
  >  Staat van Beleg op Facebook
 
Doorlopende activiteit:

   
  Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.

Kids in
                             KhalilDe International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een oriëntati
egesprek, indien je geïnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van    ISM-Nederland.  
Het is het belangrijk om dit te steunen.
 

 
Solidariteit met het Palestijnse Volk

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
PMRSVeel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker. Daarbovenop inmiddels de Covid-19 Pandemie waarbij iedereen z'n hart vast houdt.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal €15.493,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
 • Stop de illegale tegenwerking van de vreedzame BDS acties
  [Boycot Divestment & Sanctions]


  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël. 
 • Stel een wapenembargo in:  Stopwapenhandel
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  Lees meer >>>
Wake op het Spui

Organisatie Amsterdam:

Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
BDS Nederland (voorheen DocP): https://bdsnederland.nl
The Rights Forum (NL) https://rightsforum.org/
Staat van Beleg: staatvanbeleg.com
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Palestine News Network: english.pnn.ps
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2020 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.