www.vrouweninhetzwart.nl

 

houden een wake op vrijdag 1 juli 2022
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam
bij het lieverdje
(of vlakbij, als het op het Spui niet kan) komt allen!

NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


Regering Israël gevallen

knesset
 
Eindelijk is de regering Bennett dan toch gevallen, niet met een klap, maar langzaam, terwijl de ene na de andere dissident overliep naar het kamp van Netanyahu of gewoon de steun voor de regering introk.
De Knesset wordt ontbonden. Dat houdt tevens in dat de sinds 1967 bestaande noodwet, betreffende de wettelijke status van joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever gehandhaafd blijft. Likoed en enkele extreemrechtse partijen hadden tegen verlenging van deze wet gestemd, niet omdat zij het er niet mee eens waren, maar om de regering Bennett dwars te zitten.
Dat zou betekenen dat joden op de Westelijke Jordaanoever dezelfde status krijgen als de Palestijnen en dat al hun civielrechtelijke privileges zouden komen te vervallen.
Nu de Knesset wel wordt ontbonden blijft de status quo automatisch van kracht tot er een nieuw parlement is geïnstalleerd. Dit incident toont wel aan hoezeer de het apartheidsbeleid van de Israëlische regering de kloof tussen Palestijnen en joden steeds groter maakt.


President Abbas stelt opvolging per decreet veilig
abbas
Met de Palestijnse democratie gaat het ook niet goed. President Mahmoud Abbas, is sinds de laatste presidentverkiezing in 2005 nu al 17 jaar aan de macht. Bij verkiezingen in 2006 voor het parlement, de Palestijnse Wetgevende raad, behaalde Hamas een overweldigende overwinning op Abbas’s Fatah, zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Gaza. Fatah weigerde echter om de macht met Hamas te delen en in de daaropvolgende burgeroorlog veroverde Hamas de macht in de Gazastrook en Fatah op de Westelijke Jordaanoever. Daarop stelde president Abbas in 2007 het parlement buiten werking.
Vorig jaar kondigde Abbas, na 15 jaar, nieuwe verkiezingen aan, maar uit peilingen bleek dat Hamas wederom op een enorme overwinning afstevende.
Daarop greep Abbas de Israëlische weigering om ook in Oost-Jeruzalem Palestijnse verkiezingen toe te staan, met beide handen aan om de verkiezingen op te schorten.
De laatste ontwikkeling is, dat Abbas eigenmachtig zijn vertrouweling uit de Fatah-gelederen, Hussein al-Sheikh, heeft aangesteld als secretaris-generaal van het Uitvoerend Comité van de PLO en daarna ook de rest van het comité heeft hervormd, zonder enige democratische besluitvorming. De secretaris-generaal is de machtigste persoon onder de president en daarmee de facto diens opvolger.
Volgens de Israëlische krant Israel Hayom zou er binnen Fatah een opstand zijn uitgebroken tegen het leiderschap van president Abbas. Daarbij speelt ook het dramatische verlies van Fatah bij recente verkiezingen voor de Unie van Studenten op de Bir Zeit Universiteit een rol.


Suriname en Jeruzalem
suriname-israel
Suriname is teruggekomen op zijn belofte van eind mei om zijn ambassade te vestigen in Jeruzalem. Het voert daartoe budgettaire redenen aan, maar in feite ligt de zaak in Suriname, waar 14% van de bevolking moslim is, politiek zeer gevoelig. De minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, had duidelijk geen mandaat voor zijn belofte aan Israël.


Onderzoek moord op journaliste overgedragen aan ICC
Palestina
                            naar ICC
Tijdens een bezoek aan het Internationaal Strafhof [ICC] in Den haag heeft de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, Riyad al-Malki de resultaten van het onderzoek naar de moord op al-Jazeera-journalist Shirin Abu Aqleh overhandigd aan de hoofdaanklager Karim Khan, die al onderzoek doet naar meer oorlogsmisdaden in Israël en de Palestijnse Gebieden.
Malki drong er bij de aanklager op aan meer haast te maken met de lopende onderzoeken.
De recent aangestelde secr. gen. van de PLO, Hussein al-Sheikh, ontving de familie van de journalist in Ramallah om verdere juridische stappen te coördineren.


 Kamerdebat Buitenlandse Zaken op 14 juni
Blablabla
                             Hoekstra
Het debat is terug te kijken op:
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2022-06-14/internationaal/thorbeckezaal/hoofdlijnen-beleid-ministerie-van-buitenlandse-zaken-19-00/video
Voor deel over Midden-Oosten: 04:04:40 - 04:34:20 (half uurtje dus)

Te zien valt een tenenkrommende vertoning van een minister die chaotisch door zijn papieren bladert, stapeltjes maakt, die herschikt en ondersteboven legt. Dat alles om te verhullen hoe hij onder gestamel en afgebroken zinnen veel praat maar zorgvuldig vermijdt antwoord te geven op de gestelde vragen.
Nee, nee geen onafhankelijk onderzoek naar de moord (hij nam het woord abusievelijk echt even in de mond) op journaliste Shirin Abu Aqleh, maar door de betrokken partijen zelf omdat dat beter zou zijn voor het draagvlak van de uitkomst. Het lijkt de minister dus niet om waarheidsvinding maar om draagvlak voor de conclusie te gaan.
De term apartheid kan en wil de regering niet overnemen van Amnesty (of HRW of B'Tselem), want Israël is toch een staat met een parlement en een vrije pers? Apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid en dat moet door een rechter beoordeeld worden en nee de Nederlandse regering wil dat niet ondersteunen bij het ICC.
War Crimes in
                           the Interrogation
                           Chamber
Op een duidelijke vraag van Jasper van Dijk (SP) wat de regering kan doen om een gerechtelijk proces (bijv. bij het ICC) op gang te brengen meent de minister zelfs dat de partijen in het Midden-Oosten het waarschijnlijk eerder samen eens zullen worden dan de leden van de Nederlandse Kamercommissie.
De regering is bezorgd over het nederzettingenbeleid maar ja wat kan je als klein landje doen? Niets toch?
En dan nog die Palestijnse aanslagen en de antisemitische schoolboekjes en de Palestijnse verkiezingen die almaar niet doorgaan...
Nederland blijft voorstander van de tweestatenoplossing, maar zoveel Amerikaanse presidenten hebben zich er al op stukgebeten...
Het Nederlandse opgestoken vingertje als het om Rusland, Oekraïne of de Oeigoeren gaat, zijgt ineen onder het Calimero-effect dat Israël telkens weer op Nederland schijnt uit te oefenen.
Dat de houding van de Nederlandse regering ver afstaat van wat de gemiddelde Nederlander denkt blijkt uit een recente opiniepeiling van Pax: 51% vindt Israël een apartheidsstaat en 61% houdt Israël verantwoordelijk voor het voortduren van het 'conflict'.
 
De zaak Ahmed Manasra
Ahmad-Manasra
Met de inmiddels 20-jarige Ahmed Manasra, die al sinds zijn 13e gevangen zit, waarvan een groot deel in isolatie, gaat het niet goed. Hij is wegens zijn psychologische toestand overgebracht naar het Ramle gevangenishospitaal.
Een psychiater bezocht Ahmed uiteindelijk en stelde vast dat hij een psychische stoornis heeft als gevolg van het geweld, de isolatie en de onderdrukking waaraan hij in de Israëlische gevangenissen wordt blootgesteld. De psychiater herhaalde dat zijn isolement in een te nauwe cel en het feit dat hij niet met andere gevangenen mocht omgaan, in belangrijke mate bijdroeg aan zijn ziekte en dat hij ook toegang tot buitenruimte nodig had.
Deze maand is zijn vervroegde vrijlating, ondanks zijn slechte psychische toestand, afgewezen.
Op 28 juni zou een speciale commissie zich opnieuw buigen over vervroegde vrijlating vanwege zijn toestand, maar deze heeft geweigerd om de zaak überhaupt in behandeling te nemen met het argument dat zijn dossier was geclassificeerd onder de 'terrorisme wet'. Dat betekent dat de staat Israël deze marteling van een inmiddels geestelijk gehandicapt kind (hij heeft nooit de kans gekregen om zich tot volwassene te ontwikkelen) nog 2,5 jaar voortzet.

Save The
                            Chilren RapportWij weten nog heel goed welke impact de corona-lockdowns gehad hebben op kinderen en jongvolwassenen.
In de Gazastrook hebben vier op de vijf kinderen te lijden onder depressie, verdriet en angst na 15 jaar! blokkade.

Dat blijkt uit het rapport 'Trapped' ('In de val') van Save the Children.
De psychische klachten bij kinderen zijn sinds 2018 omhooggeschoten van 55% naar 80%.
Gelukkig zijn er mensen en organisaties die er iets aan proberen
te doen:


The Hope
                            Foundation

Al vele jaren ondersteunt de Rijswijkse Stichting Hoop zomerkampen van de Rode Halve Maan voor de jeugd in Gaza, Zij neemt met minimale middelen en maximale inzet daaraan deel met haar eigen Open Studio.
Dit jaar komen ze nog 1000 euro tekort, als elke nieuwsbrieflezer vijf euro of een tientje lapt is dit in één keer opgelost. Dank namens al die kinderen die een ander en vrolijker gezicht van Gaza laten zien.

HOPE FOUNDATION
IBAN: NL37 RABO03 5983 1559
BIC: RABONL2U
 
 
Administratieve detentie
Salah Hamouri
Israël heeft de administratieve detentie van de Frans-Palestijnse mensenrechtenadvocaat Salah Hamouri met drie maanden verlengd. Als medewerker van Addameer wordt hij beschuldigd van banden met de PFLP, maar er is geen officiële rechtszaak tegen hem gestart.
Hamouri's telefoon is destijds gehackt door middel van Pegasus software, waarvoor hij een aanklacht tegen het softwarebedrijf NSO heeft aangespannen in Frankrijk.


Mohammed al-Halabi veroordeeld zonder eerlijk proces
mohammed-al-halabi
Mohammed al-Halabi is na meer dan 200 rechtszittingen in zes jaar veroordeeld wegens het doorsluizen van grote sommen gelds naar Hamas. Halabi’s voormalige werkgever, de internationale ngo World Vision heeft dit tegengesproken. Volgens World Vision heeft de accountant geen cent tekort geconstateerd en is het bedrag dat Halabi volgens de aanklager zou hebben doorgesluisd hoger dan het totale bedrag dat in al die jaren door Halabi’s handen is gegaan.
De inhoud van het 254 pagina's tellende vonnis is geheim, maar uit een vrijgegeven samenvatting ervan blijkt dat dit voornamelijk gebaseerd is op een onder druk en valse voorwendsels verkregen bekentenis, die de verdachte later heeft tegengesproken. De strafmaat wordt bepaald op 10 juli.
Volgens een woordvoerder van de EU voldoet het vonnis niet aan de internationaal algemeen aanvaarde normen van een eerlijke rechtspraak.


Israël schendt belofte
Khalil-Awawdeh
De Palestijnse administratieve gevangene Khalil Awawdeh (40) heeft na 111 dagen zijn hongerstaking beëindigd in ruil voor de belofte van de Israëlische autoriteiten dat zijn gevangenschap na de huidige termijn niet zal worden verlengd.
Echter twee dagen nadat hij zijn hongerstaking had opgeschort hebben de Israëlische bezettingsautoriteiten hun belofte gebroken om zijn administratieve detentie niet te verlengen, volgens de Palestinian Prisoner Society (PPS).
Drie dagen voordat zijn huidige detentieperiode zou eindigen werd Awawdehs administratieve detentie met nog eens vier maanden verlengd. Awawda ligt momenteel in een ziekenhuis, sinds zijn toestand door de langdurige hongerstaking ernstig verslechterd is.


Israël confisqueert in één klap 1 miljoen dunams Palestijnse grond
1-milj-dunams

De confiscatie van een stuk grond ter grootte van 1 miljoen dunams (= 1.000 km2) zal de genadeklap voor de tweestatenoplossing en het vredesproces betekenen, zegt PLO's National Office for the Defense of Land and Settlement Resistance:
Het parkproject in het kader van het plan voor de nederzettingen is gebaseerd op de confiscatie van een miljoen dunams tussen het bezette Jeruzalem en de Dode Zee, en zou het aanzien van het gebied tussen het bezette Jeruzalem en de Dode Zee veranderen onder het voorwendsel van de aanleg van een natuurreservaat. Volgens de details van het nieuwe plan zal het grote nederzettingenpark zich uitstrekken van de nederzetting "Kokahav Hashaher" ten oosten van Ramallah tot aan het Herodion-gebied ten oosten van Bethlehem. Het project van het nederzettingenpark is, indien het wordt uitgevoerd, uiteindelijk gevaarlijker dan het uitbreidingsproject van de nederzettingen in het gebied dat E1 wordt genoemd en dat strak is uitgewerkt om het zuiden en noorden van de Westelijke Jordaanoever af te scheiden van het noorden en het centrum.


It’s the soldiers, stupid!
mikpunt?
Hoe komt het dat Israëlische soldaten zo tekeergaan tegen Palestijnen in bezet gebied?
Hoe komt het dat er zoveel dodelijke slachtoffers vallen, en naar verhouding zoveel kinderen, worden doodgeschoten door zeer jonge dienstplichtigen, zelf nog kinderen die zo van de schoolbanken komen?
"Het zijn niet de soldaten, maar het is de situatie", beweert het leger.
"Nee, het zijn de soldaten", zegt Gideon Levy (Haaretz):

“Aan de basis van het argument voor de immuniteit van de soldaten ligt het idee dat zij allemaal dienst [moeten] doen in de IDF terwijl zij nog net als de tinnen soldaatjes zijn - jonge, onschuldige jongens [en meisjes] die denken dat zij dienst nemen in het Leger des Heils, als waren zij aanhangers van Mahatma Gandhi. De misdadigheid en het racisme, de haat tegen Arabieren en het geweld zijn hun vreemd. Ze hebben het niet meegekregen van thuis of op school of in de maatschappij waarin ze zijn opgegroeid. Ze komen het leger in, deugdzaam en zuiver, als verdedigers van rechtvaardigheid, broederschap en vrede. En dan nemen ze dienst en ineens verandert alles.
Ze worden monsters die kinderen doodschieten, oude vrouwen schoppen, honden op mensen afsturen, gehandicapten mishandelen. Maar zíj zijn de slachtoffers, mocht je dat nog niet doorhebben. Zij zijn nergens schuldig aan, zelfs niet als ze onschuldigen neerschieten, zelfs niet als ze dat zonder reden doen, zoals met een misselijkmakende regelmaat gebeurt.

Maar wie heeft er dan schuld? Degenen die hen daarheen hebben gestuurd. De commandanten treft schuld, maar zij worden niet berecht voor de daden van hun ondergeschikten, dat zijn gewoon soldaten die de weg kwijt waren. Dus de politici hebben schuld. Welke? De huidige premier en minister van defensie? Wat wil je? Ook zij zitten gevangen in een situatie die ze geërfd hebben van hun voorgangers. Je moet verder teruggaan. Moshe Dayan is de schuldige. Yisrael Galili is schuldig. Yigal Allon heeft schuld, of David Ben-Gurion, of laten we helemaal teruggaan tot Koning David. Niemand is bereid verantwoording te nemen voor de misdaden.”


In schril contrast hiermee staan de spaarzame dienstweigeraars, evengoed kinderen nog, vers van de schoolbanken, maar die wél nagedacht hebben en die, als hun weigering, die alleen op pacifistische en vooral niet op politieke gronden kans van slagen heeft, niet wordt erkend (95% van de weigeraars) staan zij voor de zware keuze: toch dienen of de gevangenis in.
Ook weten zij dat zij, zonder in dienst geweest te zijn, nooit meer een kans maken op een goede baan of een functie bij de overheid.
Israëli's en Palestijnen ontmoeten elkaar bijna nooit, maar weigeraars doen dat vaak wél en het verandert hun leven. De meeste Israëlische jongeren krijgen die kans echter niet en kijken voor het eerst achter de Muur met een geweer in hun hand.


Gedode Palestijnen:

11/5 (nagekomen bericht) Thaer Muslet (16) scholier
Op dezelfde dag dat journaliste Shirin Abu Aqleh werd vermoord is, uren later, Thaer Muslet (16) in al-Bireh, bij Ramallah, doodgeschoten 'om een voorbeeld te stellen aan relschoppers'. Thaer
                             Muslet (16)
Thaer werd door zijn bezorgde ouders altijd gebracht en gehaald naar en van school. Deze keer ging hij, wegens een lerarenstaking, te voet naar huis. Hij probeerde daarbij de rellen tgv. van Abu Aqleh's dood te ontlopen, maar een (beslist niet verdwaalde) Israëlische kogel wist hem toch te vinden.
Haaretz: Thaer gluurde van tussen de auto's, waarschijnlijk om te zien of zijn vriend al in aantocht was met de schooltassen. Dat was zijn fatale vergissing, letterlijk. Een soldaat die zich verderop in de straat schuilhield, vuurde drie schoten op hem af. Twee troffen een naast de fabriek geparkeerd busje, de derde trof Thaer in z'n borstkas. Hij kon nog een paar stappen zetten voor hij in elkaar zakte op de stoep, bloed stroomde uit zijn neus en mond. Hij werd snel op de achterbank van de auto van Muad Quran, de buurman die boven de kapsalon woont, gelegd en werd met spoed naar het Ziekenhuis in Ramallah gebracht. Daar bleek hij overleden.

Ghofran
                             Warasnah (31)
1/6 Ghofran Warasnah (31)
Zij zou de soldaten van het checkpoint bij de ingang van het vluchtelingenkamp al-Aroub met een mes hebben gedreigd. Pas na 20 minuten kreeg ambulancepersoneel toegang tot het slachtoffer, bij of kort na aankomst in het ziekenhuis is zij overleden. Ghofran was journalist en was half maart vrijgelaten na 3 maanden Israëlische gevangenschap.
Yaser
                             al-Masry (41)
1/6 Yaser al-Masry (41)
uit Deir al-Balah overleden aan verwondingen die hij opliep tijdens de laatste Gaza-oorlog in mei 2021.
Hij overleed in een ziekenhuis in Egypte.
Ayman-Mheisen

2/6 Ayman Mheisen (28),
vader van drie kinderen, door Israëlische militairen doodgeschoten in het Dheiseh vluchtelingenkamp bij Bethlehem.
Bilal
                             Kabaha (24)
2/6 Bilal Kabaha (24)
door Israëlische soldaten doodgeschoten tijdens hun voorbereidingen voor het opblazen van het huis van de familie Hamarsheh, als collectieve strafmaatregel voor een aanslag, waarvan een zoon van de familie verdacht werd.
Daarbij vielen ook zes gewonden, die schotwonden opliepen in de nek, het gezicht en in de buik. Tevens werd de vader van het gezin door Israëlische soldaten gearresteerd.
Odeh
                             Mohammad Odeh
                             (17)
2/6 Odeh Mohammad Odeh (17)
Uit het dorp al-Midya, ten westen van Ramallah, zou bij de apartheidsmuur een molotovcocktail hebben geworpen.
Aan Israëlische zijde werd niemand gewond.
Fayez
                             Abu Ayhour
                             (27)
9/6 Fayez Abu Ayhour (27)
in Halhul bij Hebron door Israëlische soldaten doodgeschoten. De soldaten vielen het stadje binnen en hebben een geldwisselkantoor geplunderd, terwijl zij wild om zich heen schoten. Abu Ayhour werd getroffen door een kogel die zijn buik, middenrif en aorta perforeerde en werd in het ziekenhuis doodverklaard.
Er vielen vijf gewonden, drie door scherpe munitie en twee door stalen kogels met een laagje rubber. Over hun toestand is niets bekend.
Samih
                             Jamal Amarneh
                             (37)
11/6 Samih Jamal Amarneh (37)
raakte op 2 juni gewond door Israëlische kogels in Yabad, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever en is negen dagen later aan zijn verwondingen overleden.
Hij werd neergeschoten tijdens een confrontatie die ontstond toen Israëlische soldaten het huis van de familie van Dia Hamarsheh opbliezen als collectieve straf voor diens aanslag bij Bnei Brak, bij Tel Aviv, waarbij enkele Israëli's en hijzelf gedood werden. Bij dezelfde confrontatie in Yabad werd ook de 24-jarige Bilal Kabaha doodgeschoten en vielen zes gewonden aan Palestijnse kant, van wie drie ernstig, onder wie Amarneh. Hij was op slag dood. Een reden voor de schietpartij werd niet geven. Mogelijk probeerde Ghanem via een niet officiële grensovergang zijn werk te bereiken.
Yousef Nasser
                             Salah (23),
                             Baraa Lahlouh
                             (24) en Laith
                             Abu Srour
                             (24)
17/6 Yousef Nasser Salah (23), Baraa Lahlouh (24) en Laith Abu Srour (24)
In wat niet anders dan als een buitengerechtelijke executie kan worden omschreven, zijn in de nacht van 17 juni drie jonge Palestijnen in Jenin vanuit een hinderlaag doodgeschoten door een Israëlische undercover eenheid. Over het hoe en waarom van de actie is niets bekend.
Nabil
                             Ahmad Ghanem
                             (53)
19/6 Nabil Ahmad Ghanem (53)
De 53-jarige Nabil Ahmad Ghanem uit Nabloes is door Israëlische soldaten doodgeschoten terwijl hij op weg was naar zijn werk in Israël.

21/6 Ali Hassan Harb (27)
is in Iskaka (bij Salfit) doodgestoken door een kolonist.
Harb's neef Naeem vertelde dat hij, de overledene, en andere familieleden een bericht hadden ontvangen van een herder die waarschuwde dat Israëlische kolonisten waren aangekomen op het land van hun familie om er een illegale buitenpost te bouwen.
"We gingen erheen, en er was een groep kolonisten, en toen ze ons zagen, vertrokken ze zonder problemen. Kort daarna kwamen ze terug met soldaten, en probeerden de buitenpost weer op te bouwen en toen we dat probeerden te verhinderen, nam Ali
                             Hassan Harb
                             (27)een van de kolonisten een mes en stak Ali in de borst. Hij viel neer en bloedde, maar de soldaten verhinderden ons bij hem in de buurt te komen. Hij lag daar een half uur, totdat we hem naar het ziekenhuis konden brengen, maar ze konden hem niet meer redden."
De Israëlische politie heeft een joodse kolonist gearresteerd die betrokken zou zijn bij de dood van Ali Harb. Het zou niet om de dader zelf gaan.
De lezing van de Israëlische politie verschilt op wezenlijke punten van die van Palestijnse ooggetuigen. De Politie claimt dat zij pas ná de moord op Ali Harb aanwezig was. Volgens de Palestijnen is dit niet waar en weerhield de politie hen ervan hulp te verlenen aan het slachtoffer.
Abdullah
                             Mohammed
                             Hammad (16)
25/6 Abdullah Mohammed Hammad (16)
In Silwad, bij Ramallah, hebben Israëlische soldaten ‘s ochtends vroeg de 16-jarige Abdullah Mohammed Hammad doodgeschoten. In zwaargewonde toestand is hij door de Israëli's is gearresteerd en kort daarna overleden.
Volgens één rapport zou bij dit incident nog een tweede Palestijn zijn gedood.

Mohammed
                           Maher Nafi Merhi
                           (25)
29/6 Mohammed Maher Nafi Merhi (25)
Doodgeschoten bij botsingen met het Israëlische leger in
Jenin.


Belangrijk Dossier van het Nederlands Palestina Komitee!

NPK-dossier                             zomer 2021
In dit dossier over Jeruzalem, de Strook van Gaza en Palestina’48/Israël is een belangrijke, nieuwe ontwikkeling in de strijd van de Palestijnen tegen het zionistische koloniale project in Palestina in kaart gebracht. In genoemde gebieden zijn Palestijnen voor het eerst in jaren gezamenlijk in opstand gekomen.

Voor Palestijnen ..
Lees verder
...
-------------------------------
Waar de mainstream media zich vaak angstvallig in stilzwijgen hullen bewijst blogger, Arabist, journalist en voormalig correspondent Abu Pessoptimist al jaren en iedere keer opnieuw dat die oorverdovende stilte aan het bizarre grenst. Op een dag valt alles dat opgestapeld is misschien een keer op.
 
Blog Abu Pessoptimist
Abu
                             Pessoptimist

Weekberichten  van  The Rights Forum
nieuwsoverzicht-TRF

Maandoverzichten  van  Staat van Beleg
staatvanbeleg

                             maandoverzicht
                             september  

Palestine in Pictures

via The Electronic Intifada
Palestine
                             in Pictures
De afgelopen maand in beelden ...
al-Haq

petition
  TEKEN !https://stopsettlements.org/       
            Bekijk de video        
     dadelactie      
   Koop geen dadels
van
de kolonisatie!


 Medjoul dadels van AH zijn afkomstig van dadelplantages op de bezette Westelijke
 Jordaanoever. Koop ze niet! Bij steeds meer supermarkten kunt u Palestijnse...
Lees verder..

EU burgerinitiatief TRF

  TEKEN !   
Agenda

tweet

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee


Podcast Serie

 Stories from Palestine
podcast-uit-beit-sahour Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 
 


Elke woensdag Palestine Film Institute Online
PFP
                             Palestina Film
                             Festival
een nieuwe film
> Lees verder..

donderdag 25 aug  
 Reprise van ‘In Search of Fatima’ van Ghada Karmi

Diasporaliteratuur
Boekbespreking voor lezers en belangstellenden, georganiseerd door het platform Diasporaliteratuur
> Lees verder..
 
zaterdag 17 sept  
    20 jaar Vrouwen in het Zwart Groningen   
Groningen - Grote Markt
20jr-vihz-groningen
17 september herdenken we 20 jaar ViZ in Groningen.
Dat wordt een uitgebreide wake van 13.00-15.00 uur
op de Grote Markt met sprekers en muziek....
 
dinsdag 8 nov  online bespreking van
verhalen van Ghassan Kanafani
Ghassan-Kanafani
Hommage aan Ghassan Kanafani – de verhalenverteller.
Deze zomer is het 50 jaar geleden dat een autobom een einde maakte aan ...Lees het laatste nieuws bij  :

jabalya


Het vijftigste nummer van de Jabalya nieuwsbrief met o.m. een terugblik en om een soort balans op te maken een voorwoord van Jan Keulen. Een verslag van het bezoek van 2 vertegenwoordigers van de gemeente Jabalya aan Groningen. Verder een bijdrage van GCFMF uit Gaza over het VN project om de natuur van de wadi te herstellen, een bijdrage van Adinda over haar verblijf in Jordanie. En meer...

 
Doorlopende activiteit:

   
  Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.

Kids in
                             KhalilDe International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een oriëntatiegesprek, indien je geïnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van
    ISM-Nederland.  
Het is het belangrijk om dit te steunen.
 

 
Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake !
En blijf helpen, het is zo nodig!


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
PMRSVeel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker. Daarbovenop inmiddels de Covid-19 Pandemie waarbij iedereen z'n hart vast houdt.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal €16.593,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
 • Stop de illegale tegenwerking van de vreedzame BDS acties
  [Boycot Divestment & Sanctions]


  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël. 
 • Stel een wapenembargo in:  Stopwapenhandel
 • Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  Lees meer >>>
Wake op het Spui


Organisatie Amsterdam:

Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur
Lokatie: verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur
Lokatie: Op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur
Lokatie: Op de markt achter het stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
BDS Nederland (voorheen DocP): https://bdsnederland.nl
The Rights Forum (NL) https://rightsforum.org/
Staat van Beleg: staatvanbeleg.com
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Palestine News Network: english.pnn.ps
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2020 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.