Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 2 september 2022
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam
bij het lieverdje

(of vlakbij, als het op het Spui niet kan)

komt allen!

NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza
 
‘Speciale militaire operaties’ Golfbreker en Dageraad
 
luchtaanval-in-gaza

Het is voor de Palestijnen inderdaad een lange, hete zomer geworden, zowel meteorologisch als politiek (als je de ongebreidelde Israëlische onderdrukking tenminste zo mag noemen).
Alle ellende, alle doden en gewonden zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Gaza zijn het gevolg van twee door Israël zorgvuldig voorbereide ‘speciale militaire operaties’ – ook Israël houdt niet van het woord ‘oorlog’ -, genaamd Operatie Dageraad (Gaza) en Operatie Golfbreker (Westelijke Jordaanoever) die erop gericht zijn de Palestijnse verzetsbeweging Islamitische Jihad uit te schakelen. Bij deze twee operaties, waarvan de laatste nog steeds doorgaat, zijn veel burgerslachtoffers gevallen, waaronder een groot aantal kinderen.
kinderen-gedood-in-gaza
Operatie dageraad begon op 5 augustus en duurde t/m zondag 7 augustus. In of door deze tegen Islamitische Jihad gerichte aanvallen kwam 49 Palestijnen om het leven, merendeels burgers. Onder hen waren 17 minderjarige kinderen. Aan Israëlische zijde vielen enkele lichtgewonden door raketvuur van Islamitische Jihad. Op 7 augustus om middernacht ging door bemiddeling van Egypte een staakt-het vuren in.
Israël heeft zich niet aan de bestandsvoorwaarde met betrekking tot de vrijlating van de gearresteerde Jihadleider Bassam Sa’adi en de op het randje van de dood zwevende hongerstaker Khalil Awawdeh (zie verderop) gehouden en ontkende later dat hierover afspraken waren gemaakt.
In deze oorlog heeft Israël 147 luchtaanvallen uitgevoerd en zijn ca. 1.500 huizen verwoest of onbewoonbaar geworden.

clown-in-gaza

Het trauma bij veel mensen in Gaza is groot en daarom verkleedden enkele Palestijnse vrijwilligers zich als clowns en cartoons. Zij trokken door de ravage van Rafah om lokale kinderen wat verpozing te bieden


Meer Lezen: Masafer Yatta

familie-in-Masafer-Yatta
 


In het gebied van Masafer Yatta, de heuvels ten zuiden van al-Khalil/Hebron, nemen de (vaak gezamenlijke) aanvallen van militairen en kolonisten op de Palestijnse burgerbevolking toe. Het gebied wordt sinds 1986 door het Israëlische leger geclaimd als oefenterrein maar ook door kolonisten voor de vestiging en uitbreiding van illegale nederzettingen.
Bewoners van wie de huizen worden verwoest zoeken, net als hun voorouders, hun toevlucht in grotten, maar ook daaruit worden zij vaak weer verdreven. Er wonen 1150 Palestijnen in de Masafer.
familiegrot-in-Masafer-Yatta

Pastorale nederzettingen
illegale-pastorale-nederzetting
Bij het woord pastorale denken we vanzelf aan schaapjes en herderinnetjes en aan de 6e van Beethoven. De steeds vaker opduikende, illegale pastorale nederzettingen op de WJO hebben daar echter niets mee te maken.

Murad Shteiwi, directeur van het Comité van Verzet tegen de Muur en de Nederzettingen op de noordelijke Westelijke Jordaanoever, legde tijdens het TV-programma "Special Meeting"  uit dat dit soort nederzettingen begint met één kolonist en zijn gezin en met hen een groep schapen of koeien die vaak gestolen zijn van Palestijnse boeren. Vervolgens nemen zij een stuk land in beslag en zetten er een stal neer voor hun gestolen vee en een huisje van golfplaten, dat zij als boerderij betitelen, en verhinderen met wapengeweld dat iemand de plek nadert.
Shteiwi legde uit dat dit soort kolonisten gewoonlijk lege grond kiest tussen twee nederzettingen en er een deel van in beslag neemt onder het voorwendsel van het weiden van hun vee, maar het grotere plan is om in dat gebied een nieuwe nederzettingsrealiteit te scheppen om andere nederzettingen geografisch met elkaar te verbinden.


Hongerstaking
Khalil-al-Awawdeh_Hongerstaking
Bij het schrijven van dit bulletin verkeert Khalil Awawdeh op de rand van de dood.

Schokkende beelden van Khalil al-Awawdeh die nu 180 dagen voedsel weigert uit protest tegen zijn administratieve detentie, zonder enige juridische grondslag, behalve een inhumane Britse wet uit de eerste helft van de vorige eeuw. Samenvatting van zijn woorden (geparafraseerd):

"O vrije mensen van de wereld, dit rottende lichaam, waarvan alleen bot en huid overblijven, weerspiegelt niet de zwakte en naaktheid van het Palestijnse volk, maar is een spiegel in het gezicht van de werkelijke bezetting, die beweert een democratische staat te zijn, terwijl gevangenen zonder aanklacht in barbaarse administratieve detentie slechts met hun vlees en bloed kunnen protesteren."
"Wij zijn een volk wiens zaak rechtvaardig is, rechtvaardig zal blijven, en wij zullen tegen onze administratieve detentie blijven vechten en zelfs als ons vlees en onze botten vergaan zullen zijn, weet dan dat wij blijven vechten voor onze rechten en onze zaak , ongeacht hoe hoog de prijs is die betaald moet worden."

De Europese Unie verklaarde geschokt te zijn door de foto's van Awawdeh, die zij als "afschuwelijk" omschreef, en zei dat hij "in acuut levensgevaar verkeert", en eiste dat "hij moet worden vrijgelaten tenzij hij onmiddellijk in staat van beschuldiging wordt gesteld".
Israël heeft zijn belofte tot vrijlating tot tweemaal toe gebroken, eenmaal bij de vorige verlenging van zijn administratieve detentie en eenmaal bij de uitvoering van het wapenstilstandsakkoord met Islamitische Jihad, waarvan Awawdehs vrijlating onderdeel zou hebben uitgemaakt.

Er broeit tevens een algemene gevangenenopstand tegen de steeds verslechterende omstandigheden waarin Palestijnse gevangenen worden vastgehouden, uitmondend in een algemene hongerstaking.


Zomerkampen in Gaza
zomerkampen-peuters
Het team van 'Open Studio' van de Nederlandse Stichting Hoop, is begin juli in Gaza aangekomen en heeft daar in samenwerking met plaatselijke kunstenaars kinderen in de zomerkampen blij gemaakt met kunstzinnige en andere activiteiten.
De kampen worden georganiseerd door de Palestijnse Rode Halve Maan in samenwerking met het Internationale Rode Kruis.
Het tekort van de Hope Foundation is mede door lezers van deze nieuwsbrief opgelost, waarvoor heel erg veel dank!

zomerkampen-theater
Elk jaar organiseert de Palestijnse Rode Halve Maan in heel Palestina zomerkampen, en in Khan Younis worden ze georganiseerd in samenwerking met de Open Studio.
zomerkampen-schilderenGedurende een periode van 6 weken namen vele honderden kinderen deel aan deze zomerkampen. De zomerkampen in Gaza zijn beroemd. Stelt u zich eens voor dat honderdduizend kinderen hun zomervakantie doorbrengen in de verstikkende hitte en zonder plaats om naartoe te gaan. Het is dus van groot belang dat er van alles wordt georganiseerd om de kinderen de zomer door te helpen en hun nieuwe en opwindende ervaringen te bieden om hen af te leiden van het dagelijks terugkerend geweld.
De medewerker van Open Studio is na de kortdurende Gaza-oorlog van deze zomer weer veilig in Nederland teruggekeerd.


bidens-bliksembezoek


 Tijdens zijn bliksembezoek aan Israël/Palestina (13-15 juli) bleek dat de Amerikaanse president Joe Biden in feite de twee-statenoplossing (binnen zijn eigen denkraam de énige oplossing) in het museum heeft bijgezet.
"Meer vrede, meer stabiliteit, meer verbondenheid. Het is van cruciaal belang voor alle mensen in de regio en daarom zullen we discussiëren over mijn voortdurende steun voor een twee-staten oplossing, ook al weet ik dat die niet op korte termijn gerealiseerd zal worden", zei Biden.
Mooie woorden om te verhullen dat hij niet van plan is een vinger uit te steken voor de realisering ervan.
Daarmee toont Biden zich voorstander van de huidige 'status quo' (die geen status quo is maar een voortschrijdende Nakba)

Biden was niet van zins om de Palestijnse president Mahmoud Abbas in diens paleis in Ramallah op te zoeken, waarbij hij min of meer verplicht zou zijn een krans bij het graf van Yasser Arafat te leggen, en daarom ontmoette hij Abbas ‘om veiligheidsredenen’ in Bethlehem. Bij deze ontmoeting deed hij geen enkele politieke toezegging, reden waarom het bezoek door de meeste Palestijnen als vernederend is ervaren.

De Amerikaanse president benadrukte ervan overtuigd te zijn dat het Palestijnse volk recht heeft op een menswaardig en hoopvol bestaan,  met het recht zich vrij te verplaatsen en te reizen, zich veilig te voelen in hun gemeenschappen, en hun kinderen de hoop te geven dat zij op een dag dezelfde vrijheid en zelfbeschikking zullen genieten als hun buren.
Dat hijzelf de macht heeft om dit te verwezenlijken, wil hij kennelijk niet weten.

De Palestijnse oppositie heeft tijdens het bezoek een demonstratie gehouden tegen het Amerikaanse beleid in de regio en de Amerikaanse vooringenomenheid ten gunste van de bezettende macht.
De demonstratie vond veelzeggend plaats op het "Russische plein" voor het Russisch Cultureel Instituut nabij het Dheisheh vluchtelingenkamp. Helaas te ver van het centrum van Bethlehem om door Biden gehoord te worden.
Biden ‘deed’ Israël in 45 uur en Palestina in 45 minuten.
Onmiddellijk na het Bidens vertrek heeft Israël de bouw van 1446 kolonistenwoningen (waarvan de helft op Palestijns gebied in Oost-Jeruzalem), hervat.

Ook werd de confiscatie van 87 dunams (8,7 hectare) grond voor uitbreiding van de illegale joodse nederzetting Tel Manasheh aangekondigd, terwijl Biden bij zijn bezoek aan de Israëlische premier duidelijk had aangegeven dat hij niet verrast wil worden door nieuwe bouwplannen van nederzettingen.
Protesten-in-Beit-Dajan
Op 2 augustus zijn bij protesten tegen landconfiscaties in Beit Dajan, ten oosten van Nabloes, ca. 100 betogers gewond geraakt. 22 werden getroffen door 'rubber'-kogels, 75 kregen ademhalingsproblemen door traangasgranaten.
IOF-in-Silwan
Ook op 2 augustus raakte in Silwan (Oost-Jeruzalem) het Israëlische leger slaags met Palestijnse inwoners. Aanleiding was de verwoesting van het huis van de familie Abu Hadwan.
Sloop-sebastian
En op dezelfde dag werd in Sebastian, bij Nabloes een huis dat onderdak bood aan acht Palestijnen, vernield door het Israëlische leger en werd de bouw van 107 nieuwe kolonistenwoningen op Palestijnse grond in Ya'abd en 'Anin aangekondigd.
Ahmad-Manasra-13jaar-gevangen
Amnesty International trekt zich het lot aan van de als 13-jarige opgesloten Ahmad Manasra, die inmiddels 20 is en de 7 jaar van zijn gevangenschap grotendeels in isolatie heeft gezeten.
Hij heeft zich daardoor niet tot normale volwassene kunnen ontwikkelen en verkeert in grote psychische nood. Zijn behandeling door het Israëlische justitieapparaat is een overduidelijke vorm van marteling van een minderjarige. Hij is suïcidaal en onlangs nog werd een verzoek tot opheffing van zijn isolatie door de gevangenisautoriteiten afgewezen.

Ook de vertegenwoordiger van de Europese Unie, Sven Kuhn von Burgsdorff, heeft de Israëlische bezettingsautoriteiten opgeroepen de geesteszieke Palestijnse gevangene Ahmad Manasra vrij te laten. Dit gebeurde tijdens een bezoek van de vertegenwoordiger aan het huis van Manasra in de wijk Beit Hanina, ten noorden van het bezette Jeruzalem. Burgsdorff besprak met de ouders en de oom van Manasra de kwestie van hun zoon en zijn ernstige gezondheidstoestand en geestelijke toestand als gevolg van eenzame opsluiting in de gevangenis.

Gesamtkunstwerk
Van de gelauwerde Duitse kunst-tentoonstelling Documenta is dit Indonesische 'Gesamtkunstwerk' People's Justice verwijderd.
Het ca. 110 m2 grote schilderij (exclusief de op de voorgrond opgestelde afbeeldingen) uit het begin van deze eeuw is een aanklacht tegen het westers imperialisme en kolonialisme en met name de steun van westerse landen, waaronder Israël, aan het Suharto-regiem.
Ergens in de wirwar van figuren is ook een kennelijk joodse man afgebeeld met het SS-teken op zijn bolhoed en drakentanden. Het is op zijn zachtst gezegd nogal 'druk'.
Het lijkt een typisch staaltje westers 'cultuurimperialisme' om dit soort kunst langs de westerse meetlat te leggen. Als er al antisemitisme bestaat in Indonesië dan is dit ooit door de koloniale macht geïmporteerd.
Een zinnig mens zou bij dit schilderij een terloopse opmerking kunnen maken dat niet alles even fijnzinnig is, maar hier hebben de makers zich in hun heilige verontwaardiging wel op de laatste plaats druk om gemaakt.
Zowel hun nederige excuses als de botte verwijdering van het kunstwerk (censuur), i.p.v. oog voor inhoud van het werk als geheel brengt ons terug naar het koloniale verleden (net als Israël). Natuurlijk heeft een geëngageerd kunstwerk recht op kritische discussie, ook als het op onderdelen over de schreef gaat. Het karikaturaal vereenzelvigen van joden met de staat Israël hoort daar zeker bij.
Het gehele kunstwerk (en daarmee de politieke boodschap) werd echter van de tentoonstelling verwijderd, waarna een andere, toonaangevende kunstenares, Hito Steyerl, haar medewerking aan het kunstfestival opzegde en de directeur, Sabine Schormann, gedwongen was op te stappen. Alle op Documenta getoonde werken werden daarna door 'Antisemitismus-Beautragter' Felix Klein beoordeeld op antisemitische tendensen.

Volgens Avraham Burg (voormalig voorzitter van de Knesset en van de World Zionist Organisation) is de Holocaustdiscussie in Duitsland gekaapt en bestaat er geen vrijheid van meningsuiting meer als het over Israël en de bezetting gaat.
Nu zitten zij midden in een lelijke delegitimiseringscampagne die gericht is tegen enkele van de belangrijkste onderzoeks- en culturele instellingen in zowel Duitsland als de wereld: het Einstein Forum en het Berlin International Center for the Study of Antisemitism. In de beste traditie van bedrieglijke propaganda, hebben ze het laatste bestempeld als "het instituut voor antisemitisme."


Apartheidsbus
Apartheidsbus
Op 4 augustus moesten ongeveer 50 Palestijnse arbeiders op weg naar huis hun bus verlaten toen drie joodse kolonisten op weg naar de illegale nederzetting Ariel instapten bij de Israëlische plaats Bnei Brak.
"Nadat een paar bussen voorbij waren gereden en niet stopten - omdat Bus 288 alleen voor Joden is gereserveerd - stopte er een die leeg was voor ons en we stapten in," beweerde M. een van de Palestijnse passagiers "Drie Joden stapten in Bnei Brak in en eisten dat alle Arabieren eruit werden gezet."
De CEO van de busmaatschappij Tnufa ontkent dat er op hun lijnen gediscrimineerd wordt.Invallen bij Palestijnse ngo’s
ngos-dicht
Op 18 augustus viel het Israëlische leger het naast elkaar gelegen Ramallah (area -A) en al-Bireh (area-C) binnen, waarbij het de vestigingen van zeven mensenrechten- en maatschappelijke Palestijnse ngo's heeft geplunderd en de toegangsdeuren met stalen platen heeft dichtgelast. Het gaat om al-Haq, Addameer, het Bisan Center for Research & Development, Defense for Children International Palestine (DCI-Palestine), the Union of Agricultural Work Committees, the Union of Health Work Committees, en the Union of Palestinian Women.

Khaled-Quzmar-DCI
Enkele dagen later hielden de Israëlische autoriteiten de algemeen directeur van Defense for Children in Palestina, Khaled Quzmar aan.

Meer lezen:
Europese landen: door Israël beschuldigde Palestijnse ngo’s niet betrokken bij terrorisme - The Rights Forum, 13 juli 2022
EU erkent Israëlische desinformatie en hervat financiering Palestijnse ngo’s - The Rights Forum, 14 juli 2022
Europese landen schieten ernstig tekort naar Palestijnse ngo’s
- The Rights Forum, 29 juli 2022
Israelische leger doet inval bij zeven mensenrechten- en civiele hulporganisaties - abu-pessoptimist, 18 augustus 2022
Israël sluit kantoren van zeven Palestijnse maatschappelijke organisaties
- The Rights Forum, 18 augustus 2022
Israël bedreigt directeur van Palestijnse ngo Al-Haq - The Rights Forum, 22 augustus 2022
Palestijnse mensenrechten-organisatie Al Haq: “Wij gaan onverminderd door” - De Wereld Morgen, 28 augustus 2022

Humanitair werker Mohammed al-Halabi veroordeeld tot 12 jaar gevangenis
Mohammed
al-Halabi-12-jaar
Op 30 augustus is na een slepende rechtszaak van 6 jaar en 112 zittingsdagen welzijnswerker Mohammed al-Halabi uit Gaza door een rechtbank in Be'ersheba veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar.

Hij werd beschuldigd van het doorsluizen van geld van de ngo World Vision, waarvan hij directeur van de afdeling Gaza was, naar Hamas. Het bewijs, dat als geheim wordt geclassificeerd, berustte voornamelijk op een eigen verklaring die hij na 52 dagen van lichamelijke en geestelijke marteling had afgelegd en later heeft ingetrokken.
Onlangs stelde de aanklager opnieuw een deal voor, waarbij Halabi op een van de mindere aanklachten schuldig zou pleiten, waarna hij onmiddellijk in vrijheid gesteld zou worden. Halabi weigerde principieel. De voormalige werkgever van Halabi, World Vision, heeft verklaard dat er tijdens zijn directeurschap geen cent werd vermist of aan oneigenlijke doelen is besteed.
Het 254 pagina's lange vonnis van de rechtbank is niet openbaar en wordt als 'staatsgeheim' geclassificeerd. Ook het bewijsmateriaal mocht niet in zijn geheel door de verdediging worden ingezien. al-Halabi is het slachtoffer van een politiek showproces.

World Vision heeft in een verklaring afstand genomen van het vonnis van de Israëlische rechtbank.
"De arrestatie, het proces van zes jaar, het onrechtvaardige vonnis en deze veroordeling zijn emblematisch voor de acties die het humanitaire werk in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever belemmeren. Het heeft een verkillende uitwerking op World Vision en andere hulp- of ontwikkelingsgroepen die zich inzetten voor de Palestijnen."

Saadia-Farajallah
Op zaterdag 2 juli is Saadia Farajallah (68) overleden in de Damon-gevangenis als gevolg van medische verwaarlozing.
Saadia Farajallah leed aan suikerziekte, hoge bloeddruk en hartproblemen.
Enkele dagen daarvoor werd zij nog in een rolstoel naar de rechtbank gebracht, waar haar advocaat had gevraagd om specialistische medische behandeling, maar dat verzoek werd door de rechtbank geweigerd.
Farajalla zat sinds 7 maanden vast nadat zij een soldaat bedreigd zou hebben met een mes. Al die tijd was haar, ondanks haar slechte toestand, geen familiebezoek toegestaan.

Kamel-Abdallah-Alwaneh


Op 2 juli is de 19-jarige Kamel Abdallah Alwaneh uit Jaba'a (bij Jenin) neergeschoten door Israëlische soldaten en dag later overleden.Ahmed-Harb-Ayyad
Op 5 juli is de 32-jarige Ahmed Harb Ayyad, oorspronkelijk uit Gaza, door Israëlische soldaten doodgeslagen toen hij 'illegaal' door een opening in de apartheidsbarrière bij Tulkarm naar zijn werk in Israël wilde gaan.
Op 19/6 werd ook al een Palestijn, de 53-jarige Nabil Ahmad Ghanem uit Nabloes, om dezelfde reden gedood.

Rafik-Riad-GhannamOp 6 juli is de 20-jarige Rafik Riad Ghannam uit Jabaa, ten zuiden van Jenin, gewond geraakt door Israëlisch geweervuur en korte tijd later overleden.
Ghannam werd neergeschoten toen hij voor het huis van zijn familie stond, voordat hij samen met een andere jongere door zwaarbewapende Israëlische soldaten werd gearresteerd.
Ghannam's familie zei dat hun zoon opzettelijk en koelbloedig werd vermoord door de soldaten, die hem neerschoten en zijn lichaam in zwart plastic wikkelden voordat ze hem meenamen.

Mohammad-Bashar-Azizi_Abderrahman-Jamal-Soboh
Mohammad Bashar Azizi, 25, en Abderrahman Jamal Soboh, 28.
Bij een inval van Israëlisch roepen in Nabloes zijn in de nacht van
25 juli twee Palestijnen doodgeschoten en 10 gewond, van wie één ernstig met een kogel in het hoofd.
Het doel van de Israëlische actie was het opblazen van een huis in de wijk al-Yasmina in het oude stadscentrum.


Amjad-Abu-Alya
Op 29 juli is de 16-jarige Amjad Abu Alya  uit al-Mughair doodgeschoten volgens sommige bronnen door een joodse kolonist, volgens andere door het leger.. (Al-Mughair is de laatste weken vaker het toneel van aanvallen door joodse kolonisten geweest. Slechts in 4% van gevallen van kolonistengeweld word er door de Israëlische justitie vervolging ingesteld.
Naar aanleiding van de dood van Abu Ayla heeft Fatah de EU aangespoord om geen kolonisten met een Israëlisch paspoort meer toe te laten tot de EU.
Hussein-Kawarik
Op 1 augustus is de 60-jarige Hussein Kawarik, die enkele dagen eerder bij het checkpoint Huwara bij Nabloes was neergeschoten, in het Rabin Medical Center in Tel Aviv aan zijn verwondingen overleden.
De geestelijk gehandicapte man reageerde niet op bevelen van de soldaten bij het checkpoint en werd zonder pardon neergeschoten.
Bassam-Saadi
Op 2 augustus is bij de arrestatie van de Islamitische Jihadleider Bassam Sa’adi door een Israëlische undercovereenheid in het vluchtelingenkamp Jenin de 17-jarige Dirar al-Kafrayni getroffen door een kogel die in zijn lichaam ontplofte. Hij stierf vrijwel onmiddellijk.

 
Alaa-Abdullah-Riyad-Qaddoum
Op 5 augustus was de vijfjarige Alaa Abdullah Riyad Qaddoum in Shuja'iyya, in het oosten van Gaza-stad, het eerste slachtoffer van nieuwe Gaza-oorlog.
In deze drie dagen durende oorlog werden 49 Palestijnen in de Gazastrook gedood, onder hen waren 17 kinderen.

Ziad-Abu-Ayyash 

 
Tweet-Ben-White

vier-minderjarige-kinderenBij een Israëlische aanval op het Jabaliya vluchtelingenkamp in het noorden van de Gazastrook zijn vijf burgers, van wie vier minderjarige kinderen, gedood.
Hun leeftijden waren resp. 5, 9, 10, 11 en 19 jaar.
Getuigen verklaarden dat Israëlische gevechtsvliegtuigen een bijeenkomst bombardeerden van burgers die de zomerhitte ontvluchtten in verband met de stroomuitval, waardoor grote aantallen doden en gewonden vielen. Israël ontkende aanvankelijk verantwoordelijkheid voor deze aanval en schreef die toe aan een afgezwaaide raket van Islamitische Jihad, maar moest deze verklaring later intrekken.

Rahaf-Salman

Ibrahim-Nabulsi_Islam-Sabbouh
 
Op 9 augustus werden twee Palestijnse strijders, Ibrahim Nabulsi (26) en Islam Sabbouh (26) bij een inval in Nabloes buitengerechtelijk geëxecuteerd. Bij de gevechten werd ook de 16-jarige Jamal Taha gedood. Bij deze aanval vielen 40 gewonden.

Momen-Yassin-Jaber


Diezelfde middag werd In al-Khalil/Hebron de 17-jarige Mo’men Yassin Jaber door Israëlische soldaten doodgeschoten.
Hij werd met een (verboden) exploderende kogel in het hart geraakt.

LianOp 11 augustus overleed alsnog  de 9-jarige Lian uit Rafah, Gaza, die met haar familie op weg was naar het strand toen de auto waarin zij zat werd getroffen door een raket.
Zij werd, samen met twee andere kinderen, met ernstig hersenletsel opgenomen op de intensive care van het Makassed ziekenhuis in Oost-Jeruzalem.


Mohammad-Ibrahim-Shaham
Op 15 augustus is de 21-jarige Mohammad Ibrahim Shaham 's nachts bij een inval van het leger in zijn huis doodgeschoten.
Volgens de soldaten bedreigde het slachtoffer hen met een mes.Waseem-Khalifa


Op 17 Augustus is de 18-jarige Waseem Khalifa uit het Balata vluchtelingenkamp bij Nabloes doodgeschoten bij een inval van Israëlische troepen bij St. Josephs Tomb.31 Palestijnen raakten gewond, van wie drie in kritieke toestand verkeerden.
Salah-Tawfik-Sawafta


19 augustus is de 58-Jarige Salah Tawfik Sawafta door het Israëlische leger bij een inval in Tubas, in het noorden van de WJO, doodgeschoten.
Hij kwam uit de moskee en was op weg naar huis, toen hij door een kogel in het hoofd werd geraakt.
Muhammad-Araishi
In Nabloes is op 23 augustus Muhammad Araishi (25) begraven.
Hij overleed aan verwondingen opgelopen 2 weken door kogels van het Israëlische leger bij de buitengerechtelijke executie van Ibrahim al-Nabulsi en Islam Sabuh in Nabloes.

Ghassan-Dahbour24  augustus Opnieuw is een Palestijnse arbeider het dodelijk slachtoffer van onacceptabele werkomstandigheden op een Israëlische bouwplaats.
Ghassan Dahbour uit Azzun werd gedood door een zwaar object dat op hem viel.
Ambulancepersoneel probeerde hem vergeefs te reanimeren, bij aankomst in een ziekenhuis werd hij doodverklaard.
Ghassan Dahbour is het 45e dodelijke Palestijnse slachtoffer van onveilige werkomstandigheden op Israëlische bouw- en werkplaatsen dit jaar.
Op 21/8 kwamen twee Palestijnse arbeiders om het leven en raakten anderen gewond op een bouwplaats in Tira (Carmel)
"Deze cijfers tonen het beleid van rassendiscriminatie in de bezettingsstaat door Palestijnse arbeiders gevaarlijk werk te laten doen zonder enige veiligheidsmaatregelen, en later het ontduiken van alle rechten en compensatie voor hun families, waarmee de bezetting en werkgevers zich onttrekken aan hun wettelijke verantwoordelijkheden." Aldus het hoofd van de Algemene Federatie van Palestijnse Vakbonden, Sami Al-Amsi.

30 augustus De 6-jarige Farouq Mohammed Abu Naja is in de Gazastrook overleden nadat de Israëlische autoriteiten de ernstig zieke kleuter de uitreis uit de Gazastrook naar het Hadassa ziekenhuis in Oost-Jeruzalem hadden geweigerd 'om veiligheidsredenen'.

 
Farouq-Mohammed-Abu-Naja
Aeej-Asiliya

Quote

Op 90 jarige leeftijd is overleden

Martha Pauline Geertruida Hovy

Amsterdam 20 februari 1932                  † Amsterdam 23 juli 2022
 
Martha bracht in de oorlog als kind verzet krantjes rond. Ze heeft later geruime tijd als arts in Tunesië gewerkt. Ze was lang actief in de vrouwen voor vrede beweging en liep jarenlang mee met de antimilitaristische wandelvierdaagse 'Is het hier oorlog'. Ze was al heel lang actief betrokken bij meerdere protestbewegingen, waaronder de solidariteitsbeweging voor Palestina. Ze vertaalde onder meer artikelen voor het periodiek van het Nederlands Palestina Komitee en was sinds jaar en dag een trouwe gast bij de wakes van Vrouwen in het Zwart. Ze bleef tot op hoge leeftijd nog aktief in kamermuziek orkestjes en trad daar ook mee op. Ze kwam overal. Tot het niet meer lukte. Martha kwam al ongeveer een jaar niet meer naar onze wake omdat fietsen haar te gevaarlijk werd, ze liep ook slecht, zag ook steeds slechter. Daarna ging het snel bergafwaarts en belande ze in een verzorgingstehuis. We waren daarbij geschokt over het gebrek aan verzorging in een onder onderbemensd verzorgingstehuis waar ouderen hun laatste dagen moeten slijten. Een aantal vrouwen waaronder Francien, Sonia en Diny hebben haar tot op het laatst gesteund.
Vaarwel lieve Martha
 
Martha Hovy
                           RIP
Martha Hovy, 2e van rechts, bij een protest van Vrouwen in het Zwart
in Utrecht, jaren geleden


Belangrijk Dossier van het Nederlands Palestina Komitee!

NPK-dossier


                             zomer 2021
In dit dossier over Jeruzalem, de Strook van Gaza en Palestina’48/Israël is een belangrijke, nieuwe ontwikkeling in de strijd van de Palestijnen tegen het zionistische koloniale project in Palestina in kaart gebracht. In genoemde gebieden zijn Palestijnen voor het eerst in jaren gezamenlijk in opstand gekomen.

Voor Palestijnen ..
Lees verder
...
-------------------------------
Waar de mainstream media zich vaak angstvallig in stilzwijgen hullen bewijst blogger, Arabist, journalist en voormalig correspondent Abu Pessoptimist al jaren en iedere keer opnieuw dat die oorverdovende stilte aan het bizarre grenst. Op een dag valt alles dat opgestapeld is misschien een keer op.
 
Blog Abu Pessoptimist
Abu
                             Pessoptimist

Weekberichten  van  The Rights Forum
nieuwsoverzicht-TRF

Maandoverzichten  van  Staat van Beleg
staatvanbeleg
                             maandoverzicht
                             september  

Palestine in Pictures

via The Electronic Intifada
Palestine
                             in Pictures
De afgelopen maand in beelden ...
al-Haq

petition
    


opinieonderzoek

Ban-Dadels

Agenda

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee


Podcast Serie

 Stories from Palestine
podcast-uit-beit-sahour Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 
 


Elke woensdag Palestine Film Institute Online
PFP
                             Palestina Film
                             Festival
een nieuwe film
> Lees verder..

donderdag 25 aug  
 Reprise van ‘In Search of Fatima’ van Ghada Karmi

Diasporaliteratuur
Boekbespreking voor lezers en belangstellenden, georganiseerd door het platform Diasporaliteratuur
> Lees verder..
 
zaterdag 17 sept  
    20 jaar Vrouwen in het Zwart Groningen   
Groningen - Grote Markt
20jr-vihz-groningen
17 september herdenken we 20 jaar ViZ in Groningen.
Dat wordt een uitgebreide wake van 13.00-15.00 uur
op de Grote Markt met sprekers en muziek....
dinsdag 8 nov  online bespreking van
verhalen van Ghassan Kanafani
Ghassan-Kanafani
Hommage aan Ghassan Kanafani – de verhalenverteller.
Deze zomer is het 50 jaar geleden dat een autobom een einde maakte aan ...Lees het laatste nieuws bij  :

jabalya


Het vijftigste nummer van de Jabalya nieuwsbrief met o.m. een terugblik en om een soort balans op te maken een voorwoord van Jan Keulen. Een verslag van het bezoek van 2 vertegenwoordigers van de gemeente Jabalya aan Groningen. Verder een bijdrage van GCFMF uit Gaza over het VN project om de natuur van de wadi te herstellen, een bijdrage van Adinda over haar verblijf in Jordanie. En meer...

  >   Laatste nieuwsbrief van Plant een Olijfboom
  >   Plant een olijfboom op Facebook
  >   Staat van Beleg op Twitter
  >   Laatste nieuwsbrief van Palestina-Solidariteit.be

 
Doorlopende activiteit:

   
  Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.

Kids in
                             KhalilDe International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een oriëntati
egesprek, indien je geïnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van    ISM-Nederland.  
Het is het belangrijk om dit te steunen.
 

 
Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake !
En blijf helpen, het is zo nodig!


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
PMRSVeel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker. Daarbovenop inmiddels de Covid-19 Pandemie waarbij iedereen z'n hart vast houdt.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal €16.593,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
 • Stop de illegale tegenwerking van de vreedzame BDS acties
  [Boycot Divestment & Sanctions]


  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël. 
 • Stel een wapenembargo in:  Stopwapenhandel
 • Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  Lees meer >>>
Wake op het Spui

Organisatie Amsterdam:

Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
BDS Nederland (voorheen DocP): https://bdsnederland.nl
The Rights Forum (NL) https://rightsforum.org/
Staat van Beleg: staatvanbeleg.com
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Palestine News Network: english.pnn.ps
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2020 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.