Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 3 maart 2023
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam
bij het lieverdje

NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gazaverbrande-autos
De gebeurtenissen in Huwara eind februari hebben nog lang doorgewerkt in de Palestijnse en internationale gemeenschap.
Tijdens een bezoek aan Huwara van een Amerikaans delegatie onder leiding van de VS-afgezant voor het M.O., Hady Amr, hebben kolonisten 2 dagen later het stadje opnieuw aangevallen

Israëlische troepen hadden de ingangen van Huwara na de aanval van de kolonisten op zondag afgesloten en de straten van de stad geblokkeerd. Voor het bezoek van de Amerikaanse delegatie op dinsdag versoepelden de Israëlische troepen de bewegingsbeperkingen in de stad.

Tijdens het bezoek, dat live werd uitgezonden door al-Araby tv, vielen Israëlische kolonisten Palestijnen aan op de hoofdweg van Huwara, een paar honderd meter van de plaats waar Amr luisterde naar het verslag van een Palestijn over de gebeurtenissen voor zijn afgebrande huis.

Op 2 maart zijn acht joodse-Israëlische verdachten inzake de pogrom in Huwara, die een dag tevoren gearresteerd waren, weer vrijgelaten op last van een rechtbank. Wat wel uitzonderlijk is, is het feit dat twee van hen (van wie één minderjarig) bij hun vrijlating op last van defensieminister, Yoav Gallant, onmiddellijk opnieuw zijn gearresteerd en in administratieve hechtenis geplaatst, samen met een derde verdachte.
Administratieve detentie, een 'voorrecht' dat vrijwel altijd aan Palestijnen is voorbehouden, is hier opgelegd omdat er gevaar voor recidive zou zijn bij de verdachten. Dit leidde tot onenigheid binnen de coalitie.

Minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir hekelde het besluit van Gallant om de bevelen tot administratieve detentie goed te keuren en noemde de stap "antidemocratisch".

"Juist in de dagen dat de heldhaftige [Joodse inwoners] in Judea en Samaria lijden onder moorddadig terrorisme, kiest de minister van Defensie ervoor om administratieve aanhoudingsbevelen uit te vaardigen tegen twee Joden, waaronder een minderjarige, terwijl hij kiest voor een 'containment' beleid ten aanzien van de terroristen, en dit is betreurenswaardig," zei Ben-Gvir. Hij voegde eraan toe dat hij van Gallant en van premier Benjamin Netanyahu opheldering zou eisen.

protesten-Israel
In Israël werd de afgelopen maand frequent gedemonstreerd , wat soms revolutie-achtige scènes veroorzaakte. Helaas hadden de meeste demonstranten alleen oog voor het beschermen van de joods-Israëlische democratie en gaf slechts een handjevol demonstranten te kennen dat van een democratie geen sprake kan zijn zolang de bezetting voortduurt.
Video-Vlaghouder
Helaas braken er bij de demonstraties onderlinge ruzies uit zodra er Palestijnse vlaggen in beeld verschenen (zelfs als die ondersteboven werden gedragen).
Onder de demonstranten bevonden zich ook duizenden reservisten, velen op sleutelposities zoals straaljagerpiloten. Velen van hen weigerden zich bij hun onderdeel te melden als zij zouden worden opgeroepen.

Uiteindelijk hadden de massale demonstraties tot resultaat dat Netanyahu (mede onder druk van de VS) de machtsgreep gericht tegen het Hooggerechtshof en het justitiële systeem in Israël moest uitstellen tot na het paasreces (dat tot na 15 mei voortduurt).
Maar uitstel is zeker geen afstel en de banieren blijven klaar liggen.
Ben-Gvir's-milities
De uiterste rechtervleugel van het kabinet ging overigens pas akkoord met het uitstel nadat Netanyahu aan hun chantagepoging, waarin geëist werd dat er een Nationale Garde zou worden opgericht, onder bevel van de rechtsextremistische veiligheidsminister Itamar Ben Gvir, had toegegeven.
Deze toezegging van Netanyahu om de rechts-radicale 'veiligheidsminister' Ben Gvir de leiding te geven over een nieuw te vormen 'Nationale Garde' staat gelijk aan het uitrusten van een pyromaan met een vlammenwerper.
De nationale garde zou uit een soort burgerwacht van enkele duizenden gewapende 'burgers met militaire ervaring' moeten bestaan, klaar om in te zetten tegen Palestijnen en demonstranten en wellicht ook bij een staatsgreep.

Intussen is er al veel van deze wetgeving in eerste of tweede aanleg aangenomen. Op 1 maart nam de Knesset de wet op de herinvoering van de doodstraf voor (Palestijnse) terroristen in eerste lezing aan. De wet zou van toepassing zijn op de Westelijke Jordaanoever, die weliswaar gedeeltelijk wordt bestuurd door de Palestijnse Autoriteit, maar onderworpen is aan de Israëlische militaire bezetting en wetgeving.
Verbrande-woning
Uiteraard geldt de doodstraf niet voor de joodse terroristen die Huwara aanvielen: zij vallen onder het Israëlisch burgerlijk recht en niet onder de militaire wetgeving, zoals de meeste Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever.

De bizarre wetsvoorstellen buitelen letterlijk over elkaar heen. In eerste lezing is een wetsvoorstel goedgekeurd dat het nuttigen van gerezen brood in ziekenhuizen verbiedt tijdens het joodse paasfeest. Ook kunnen bezoekers gefouilleerd worden op het bezit van deze op bijbelse gronden verboden deegwaar.

Minder bizar maar des te kwalijker is de verlenging van de 'tijdelijke' wet op Palestijnse gezinshereniging. Deze wet bemoeilijkt de Palestijnse gezinshereniging, vooral voor Palestijnen in Oost-Jeruzalem, en wordt sinds de Tweede Intifada jaarlijks bekrachtigd, maar dit jaar zijn voor het eerst ook demografische overwegingen in de wet genoemd.

Ook heeft Netanyahu alvast een wetje ingediend om persoonlijke schenkingen aan hemzelf wit te wassen. Hiermee hoopt Netanyahu een bedrag van 270.000 dollar, dat hij van een neef had ontvangen om zijn juridische kosten te betalen, alsnog te kunnen behouden. Het is momenteel overheidsdienaren verboden giften aan te nemen.

Op 14 maart is in de Knesset een wet in eerste lezing aangenomen, die het joodse kolonisten toestaat om terug te keren naar ontruimde illegale nederzettingen en buitenposten in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, zoals het beruchte Homesh.

15 Maart heeft de wet, die het Hooggerechtshof buitenspel zet bij de benoeming van ministers in eerste lezing de Knesset gepasseerd. De zgn. 'Deri-2' wet moet de wegens belastingfraude veroordeelde Aryeh Deri weer terugbrengen in de schoot van de ministerraad.

Op 23 maart heeft het plenum van de Knesset in tweede en derde (definitieve) lezing het ontwerp van de "Basiswet: Government" aangenomen, die voorkomt dat een premier uit zijn ambt wordt gezet als hij niet in staat is zijn taken uit te voeren, een wet die premier Benjamin Netanyahu, die terechtstaat op beschuldiging van corruptie en vertrouwensbreuk, goed van pas komt.
orban+netanyahu
De Hongaarse president Orban achtte juist nu de tijd rijp om de verhuizing van de Hongaarse ambassade in Israël naar Jeruzalem aan te kondigen. Dit besluit is lijnrecht in tegenspraak met het officiële Europese buitenlandbeleid.
video-Sheikh-Jarrah
Op vrijdag 3 maart zijn bij protesten tegen de dreigende uitzetting van de Palestijnse familie Salem in de wijk Sheikh Jarrah (Oost-Jeruzalem) vier gewonden gevallen en acht arrestaties verricht. De politie gebruikte de wapenstok en zette de 'skunk' in, een soort waterkanon dat misselijk makend stinkwater spuit.
De familie Salem woont er al sinds begin jaren 50, nadat zijzelf verdreven was uit hun woonplaats in P48, het huidige Israël. Vóór 1948 zou de wijk joods bezit zijn geweest.
Volgens de Israëlische wet kunnen joden wél bezittingen van voor 1948 claimen, maar Palestijnen niet.
Fatima
                             Salem, Sheikh
                             Jarrah, Oost
                             Jeruzalem
Op 15 maart deelden Israëlische soldaten een sloopbevel uit voor het huis van de bejaarde Hajja Fatima Salem in Sheikh Jarrah. Het dwangbevel werd op haar uit één kamer bestaand huisje geplakt. Tot op heden is het bevel nog niet tot uitvoering gebracht.
Harry De
                             Winter †
7 Maart overleed Harry de Winter.

De Winter was in 2001 een van de oprichters van Een Ander Joods Geluid, een stichting die het Israëlische regeringsbeleid kritisch volgt en daarmee veel reacties losmaakt. Schrijver Leon de Winter, geen familie, noemde hem ooit een collaborateur. Het weerhield Harry de Winter er niet van om zich uit te spreken, in klinkklare bewoordingen.
‘Ik denk dat het experiment Israël totaal is mislukt’, zei hij in 2013 in de Volkskrant. ‘Voor mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, mensen voor wie Israël het enige licht aan het einde van de tunnel was, is dit dramatisch.’ Daartoe behoorden ook zijn eigen ouders.

21-jarige-Ahmed-Manasra
13 Maart heeft een Israëlische rechtbank de eenzame opsluiting van de 21-jarige Ahmed Manasra opnieuw verlengd tot september.
Manasra werd in 2015 op 13-jarige leeftijd tot 12 jaar veroordeeld omdat hij zijn neef geassisteerd zou hebben bij de moord op een joodse man in Jeruzalem. De neef werd bij de aanslag gedood.
De straf werd later teruggebracht tot 9 jaar, die hij grotendeels in eenzame opsluiting doorbracht. Zijn geestelijke ontwikkeling is hierdoor zeer geschaad en hij werd uiteindelijk gediagnosticeerd met een vorm van schizofrenie.
Hij wordt in eenzame opsluiting gehouden zogenaamd 'ter bescherming tegen zichzelf' maar een adequate psychiatrische behandeling wordt hem onthouden.
Zijn advocaat gaat opnieuw in beroep tegen de beslissing van de rechtbank.
Rachel-Corry
Rachel Corry: An American Conscience (video)

Op 16 maart was het 30 jaar geleden dat mensenrechtenactiviste Rachel Corry is verpletterd onder een Israëlische bulldozer tijdens een actie om burgers in Gaza te beschermen tegen de verwoesting van hun huizen. Haar familie spande een civiele rechtszaak aan tegen de Israëlische bezettingsmacht, maar de Israëlische rechtbank sprak haar moordenaar in 2013 vrij, "onder het voorwendsel dat zij tot de conclusie was gekomen dat er geen sprake was van nalatigheid van de bestuurder van de bulldozer en dat hij haar niet had gezien voordat zij werd overreden. Zij mag en zal niet vergeten worden.

19 Maart. De conferentie in Sharm al-Sheikh - vervolg van die in Aqaba - heeft een sober communiqué opgeleverd.
Behalve Israël en de Palestijnen waren ook de VS en Egypte vertegenwoordigd.

De regering van Israël en de Palestijnse Nationale Autoriteit bevestigden hun gezamenlijke ‘bereidheid en verbintenis’ om onmiddellijk te werken aan de beëindiging van éénzijdige maatregelen voor een periode van 3-6 maanden. Dit omvat de verplichting van Israël om gedurende 4 maanden de gesprekken over nieuwe nederzettingseenheden stop te zetten en gedurende 6 maanden geen toestemming te geven voor de bouw van buitenposten.
Net als na de Aqaba-conferentie liet Israël er ook ditmaal geen gras over groeien om de akkoorden te schenden.
De inkt van het Sharm al-Sheikh-akkoord was nog niet droog of de Knesset keurde de terugkeer van kolonisten naar vier ontruimde buitenposten goed.
Het wetsontwerp herroept het besluit tot terugtrekking uit de nederzettingen Ganim, Kadim, Homesh en Sanur, die in 2005 werden ontmanteld, als onderdeel van pogingen om informele nederzettingen in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever te legaliseren.
En binnen een week na ‘Sharm al-Sheikh’ heeft Israël opnieuw de overeenkomst geschonden door de aanbesteding van de bouw van 1029 nieuwe kolonistenwoningen op de Westelijke Jordaanoever.
Gethsemane-kerk
19 maart. Twee kolonisten hebben geprobeerd schade aan te richten in de Gethsemane kerk, aan de voet van de Olijfberg. Zij werden tegengehouden door een Palestijn.
Twee mannen drongen zondag 19 maart tijdens de mis de Grieks-orthodoxe grafkerk van Maria aan de voet van de Olijfberg in Jeruzalem binnen, zij zouden het op de aartsbisschop en een andere priester hebben gemunt.
Christelijke kerken en begraafplaatsen zijn al langer doelwit van rechts-extremistische vandalen.
arrestatie-kinderen
29 Maart bracht Defense for Children International Palestine [DCIP] een rapport uit over de impact van de bezetting op kinderen.
Van de 17 Palestijnse kinderen die sinds het begin van het jaar zijn gedood, zijn er zes afkomstig uit het district Jenin. Volgens DCIP gebruikt het leger kinderen als menselijk schild en worden woonhuizen gebruikt als militaire barakken, sluipschuttersposten en observatieposten tijdens invallen, iets waarvan de kinderen ook zwaar te lijden hebben.
arrestatieteam
Elke dag worden tientallen Palestijnen bij invallen van het Israëlische leger opgepakt. In de maand maart werden ca. 400 Palestijnen, onder wie 35 kinderen, gearresteerd.
Het grootste deel (24%) was afkomstig uit Oost-Jeruzalem.
Alleen al in de eerste week van Ramadan vonden 115 arrestaties plaats, van wie 21 kinderen.
hongerstaker-Khalil-Awawdeh
30 Maart is de voormalig hongerstaker Khalil Awawdeh veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf en een boete van 5000 sjekel (1250 euro) wegens het smokkelen van een telefoon de gevangenis in.
Het echte verhaal: Op 24 augustus 2022 beëindigde Awawdeh na 172 dagen zijn protesthongerstaking tegen zijn administratieve detentie, nadat was overeengekomen dat hij aan het eind van zijn met 6 maanden verlengde detentieperiode, op 2 oktober zou vrijkomen.
In het ziekenhuis waar hij aan het eind van zijn hongerstaking verpleegd werd, was hem het gebruik van een telefoon toegestaan.
Enkele dagen voor zijn beloofde vrijlating werd hij teruggeplaatst naar de gevangenis, waar hij de telefoon nog bij zich had. Daarop werd hij beschuldigd van het illegaal binnensmokkelen van de telefoon en werd zijn vrijlating voor onbepaalde uitgesteld.
Nu is hij dus tot 16 maanden extra gevangenisstraf veroordeeld en moet hij nog tot februari 2024 vast zitten. Van begin af aan waren de Israëlische autoriteiten niet van plan zich aan de afspraak zouden houden. Hij is bewust geframed door te kwader trouw opererende Israëlische autoriteiten.


Maart 2023, een van de dodelijkste maanden voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever
Mahmoud-Jamal-Hassan-Hamdan
Mahmoud Hamdan (22)

1 maart is de 22-jarige Mahmoud Jamal Hassan Hamdan bij een bestorming van het Aqbat vluchtelingenkamp bij Jericho door Israëlische soldaten doodgeschoten.
Israëlische bezettingstroepen bestormden het kamp, omsingelden een huis van de familie van Maher Shlon en vuurden met scherpe kogels op de burgers, waardoor drie jonge mannen gewond raakten. Het ambulancepersoneel in het gebied probeerde de jonge Hamdan, te reanimeren die door scherpe kogels in de buik was gewond, maar de soldaten arresteerden de ambulanceverpleegkundige.
Volgens het leger zou Hamdan betrokken zijn geweest bij de dood van een kolonist.
Nidal-Salam
Nidal Salam (15)

Met een schot in de rug is op 2 maart de 15-jarige Nidal Salam gedood en twee jongeren raakten gewond, van wie één ernstig, in het dorp Azun bij Qalqilya. De Israel Defense Forces beweerden dat zij Azun waren binnengevallen op zoek naar verdachten die vermoedelijk vuurwerk hadden gegooid naar passerende Israëlische voertuigen. Tijdens de inval gooiden Palestijnen zelfgemaakte bommen naar de soldaten die daarop met scherp schoten.
martelaars-jenin
Op 7 maart heeft het Israëlische leger opnieuw een bloedbad aangericht, ditmaal in het vluchtelingenkamp van Jenin. Er werden antitankraketten afgevuurd op een woonhuis. Daarbij vielen zes doden en werden zestien Palestijnen gewond, van wie drie in kritieke toestand verkeerden.
-Ahmad-Fashafsha_Ismail-Fakhoury_Nayef-Malayshah
Ahmad Fashafsha (22), Ismail Fakhoury (26) en Nayef Malayshah (25)

9 Maart werden drie Palestijnen bij een vuurgevecht met de Israëlische politie in Jaba` gedood.
Walid-Saad-Dawood-Nassar
Ook op 9 maart overleed Walid Saad Dawood Nassar (14) aan de gevolgen van verwondingen die hij opliep bij de Israëlische inval in Jenin in februari, waarbij al eerder zes doden vielen.
Mutaz-Salah-al-Khawaja
En tevens werd op 9 maart Mutaz Salah al-Khawaja (23) uit Ni’lin gedood bij een aanslag die hij pleegde in Tel Aviv, waarbij drie Israëli’s gewond raakten, van wie twee ernstig.
Abd-al-Karim-Bedi-Asheikh
Op 10 maart is Abd al-Karim Bedi Asheikh (21) bij de illegale 'boerderij' Dorot Illit doodgeschoten door een kolonist. Hij zou messen en zelfgemaakte explosieven bij zich hebben gedragen.
Amir-Mamoun-Odeh
Ook op vrijdag 10 maart is de 16-jarige Amir Mamoun Odeh uit Qalqilya door het Israëlische leger doodgeschoten.
Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zei in een verklaring dat Amir Mamoun Odeh, 16 jaar, in de borst is geschoten door het Israëlische leger. Odeh raakte ernstig gewond bij de noordelijke ingang van de stad. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij enkele uren later dood werd verklaard.
Jihad-Mohammad-Shami_Udai-Othman-Shami_Mohammad-Ra’ed-Dabek

Jihad Mohammad Shami, 24, Udai Othman Shami, 22, en Mohammad Ra’ed Dabek, 18

12 Maart zijn drie Palestijnen door het Israëlische leger buitengerechtelijk geëxecuteerd.
Even buiten Nabloes had het leger een hinderlaag gelegd voor vier Palestijnse strijders. Drie werden bij de actie gedood en de vierde gearresteerd.
Omar-Awadin
Omar Awadin (16)

16 Maart. Een undercover eenheid van het Israëlische leger heeft vier Palestijnen gedood in Jenin. De aanval vond plaats in een drukke winkelstraat, midden op de dag, en werd uitgevoerd door leden van een undercover-eenheid van het Israëlische leger.
Ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat de Israëlische troepen in twee auto’s door de straat reden en plotseling stopten, waarna ze uitstapten en twee mannen doodschoten.
Naast de militanten werd ook een 16-jarige jongen doodgeschoten, die volgens ooggetuigen voor de winkel van zijn ouders op zijn fiets reed toen hij geraakt werd door het Israëlische
vuur. De vierde man werd volgens de Israëlische autoriteiten doodgeschoten toen hij de Israëlische troepen aanviel met een koevoet. Het Palestijnse ministerie van gezondheid meldt
dat er bij de inval ook 23 gewonden zijn gevallen. Vijf van hen waren er ernstig aan toe.
Ali-Ramzy-Al-Aswad
20 Maart is  in de Syrische hoofdstad Damascus Ali Ramzy Al-Aswad (31), een van de leiders van de al-Quds brigades doodgeschoten. Volgens de Brigades betreft het een executie door de Mossad.
Amir-Imad-Abu-Khadija
23 Maart is de 25-jarige Amir Imad Abu Khadija in Ezbet Shufa in Tulkarm in koelen bloede geëxecuteerd door Israëische soldaten.
Amir-Muhammad-Lawlah
Op 28 maart is in Nabloes Amir Muhammad Lawlah alsnog overleden aan verwondingen die hem op 22 februari werden toegebracht bij een inval van het Israëlische leger, waarbij toen al 11 Palestijnen werden gedood.
Mohammed-Al-Osaïbi
Mohammed Al-Osaïbi (26), pas afgestudeerd arts

31 Maart vond ’s avonds laat rond het Aqsa-complex nabij de Bab al-Silsila (de Kettingpoort) een incident plaats waarbij de 26-jarige Mohammed al-Osaibi uit het dorp Hura in de Naqab/Negev door de Israëlische politie is doodgeschoten. Volgens de politie zou hij geprobeerd hebben het geweer van een soldaat af te pakken.
Volgens getuigen in de oude stad schoot de Israëlische politie de jongeman neer na een gevecht met politieagenten die een meisje sloegen, en probeerden haar te arresteren en van de binnenplaats van de moskee in de buurt van Bab al-Silsila te verwijderen. De getuigen ontkenden de bewering van de bezettingspolitie dat de jongeman probeerde het wapen van een soldaat te stelen.

Muhammed-al-Halaq_Muhammed-Abu-Bakher
Muhammed al-Halaq en Muhammed Abu-Bakher

Op 3 april zijn bij een Israëlische inval in Nabloes twee Palestijnen gedood en twee anderen gearresteerd. Zij zouden betrokken zijn geweest bij een schietincident in Huwara, twee weken eerder, waarbij drie soldaten gewond werden.
Dit jaar werden al 94 Palestijnen gedood, van wie 17 kinderen.
tweetBescherm Palestijnen tegen deportatie:
Teken de petitie


alhaq
Al-Haq met nieuw rapport en film over
Waterapartheid van Israël
water-justice

Belangrijk Dossier van het Nederlands Palestina Komitee!

NPK-dossier                             zomer 2021
In dit dossier over Jeruzalem, de Strook van Gaza en Palestina’48/Israël is een belangrijke, nieuwe ontwikkeling in de strijd van de Palestijnen tegen het zionistische koloniale project in Palestina in kaart gebracht. In genoemde gebieden zijn Palestijnen voor het eerst in jaren gezamenlijk in opstand gekomen.

Voor Palestijnen ..
Lees verder
...
-------------------------------
Waar de mainstream media zich vaak angstvallig in stilzwijgen hullen bewijst blogger, Arabist, journalist en voormalig correspondent Abu Pessoptimist al jaren en iedere keer opnieuw dat die oorverdovende stilte aan het bizarre grenst. Op een dag valt alles dat opgestapeld is misschien een keer op.
 
Blog Abu Pessoptimist
Abu
                             Pessoptimist

Weekberichten  van  The Rights Forum
nieuwsoverzicht-TRF

Maandoverzichten  van  Staat van Beleg
staatvanbelegmaandoverzicht  

Palestine in Pictures

via The Electronic Intifada
Palestine
                             in Pictures
De afgelopen maand in beelden ...

 

al-Haq

petition
    
Ban-Dadels

fairtrade-palestine
Agenda

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee


Podcast Serie

 Stories from Palestine
podcast-uit-beit-sahour Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 
 
verhalen-post
Palestinian stories Series
Whats the
                             Story
- Produced by Mondoweiss
video series by Ghousoon Bisharat and Thomas Dallal
> bekijken..
Henri Veldhuis symposium
henri-veldhuis
zaterdag 15 april, Henri Veldhuis symposium in Culemborg
Om Henri Veldhuis en zijn gedachtegoed te eren organiseerde
The Rights Forum in 2019 voor het eerst het Henri Veldhuis Symposium.
>  Lees verder...

Teken de
                             petitie
 

via
                             https://www.vivasalud.beLees het laatste nieuws bij  :

jabalya


Het éenenvijftigste nummer van de Jabalya nieuwsbrief
“Maak de mensen in Groningen wakker, vertel ze van het onrecht.’ Oprichtster Janny Beekman over twintig jaar Vrouwen in het Zwart
‘Break Dance’ als uitlaatklep in Gaza
Interview met Jan Keulen over zijn nieuwe boek De oorlog van gisteren ‘Er lijkt me op den duur geen houden aan.’
Een nieuwe fase in het Palestijns verzet. De Eenheidsintifada, en verder….?
Een grappige, maar pijnlijke film: Let It Be Morning
Steunactie voor weeskinderen Jabalya vanuit Assen
“Ik ga door zolang ik kan en zolang het nodig is!”
De beladen gasvelden van Egypte, Gaza en Israël
Oekraïne – Palestina: woorden doen ertoe (column Jan Keulen) En meer...


  >   Laatste nieuwsbrief van Plant een Olijfboom
  >   Plant een olijfboom op Facebook
  >   Staat van Beleg op Twitter
  >   Laatste nieuwsbrief van Palestina-Solidariteit.be

 
Doorlopende activiteit:

   
  Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.

Kids in
                             KhalilDe International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een oriëntati
egesprek, indien je geïnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van    ISM-Nederland.  
Het is het belangrijk om dit te steunen.
 

 
Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake !
En blijf helpen, het is zo nodig!


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
PMRSVeel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker. Daarbovenop inmiddels de Covid-19 Pandemie waarbij iedereen z'n hart vast houdt.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal €16.593,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
 • Stop de illegale tegenwerking van de vreedzame BDS acties
  [Boycot Divestment & Sanctions]


  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  https://stopwapenhandel.org/nederland-draagt-actief-bij-aan-instandhouding-israelische-bezetting
 • Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  Lees meer >>>
Wake op het Spui

Organisatie Amsterdam:

Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
BDS Nederland (voorheen DocP): https://bdsnederland.nl
The Rights Forum (NL) https://rightsforum.org/
Staat van Beleg: staatvanbeleg.com
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Palestine News Network: english.pnn.ps
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2020 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.