www.vrouweninhetzwart.nl -
                 header


www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 5 januari 2024
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam

bij het lieverdje


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza
  Om de eerdere nieuwsbrieven te lezen, van september 2001 tot heden:
Klik op hoofdmenu(bovenaan), tab 'Nieuwsbrieven' IS DIT OORLOG OF GENOCIDE?

aanval-op-kinderen
 
 november 2023  
Als de staat Rusland de staat OekraÔne aanvalt, is dat oorlog, en als zodanig onderworpen aan het internationaal oorlogsrecht en de Conventies van Genťve, daar is geen twijfel aan.
Als de staat IsraŽl de Gazastrook, die het (samen met Egypte) al 16 jaar onder een strenge blokkade houdt,  terug bombardeert naar het stenen tijdperk in wat alle kenmerken vertoont van een strafexpeditie tegen een burgerbevolking, dan is dat gťťn oorlog tussen staten, maar een misdaad tegen de menselijkheid en volgens veel deskundigen een genocide in wording. IsraŽl is, als bezettende macht, verantwoordelijk voor het welzijn van de burgerbevolking, zowel in de geblokkeerde Gazastrook als op de bezette Westelijke Jordaanoever.

In de afgelopen zes weken is het grootste deel van de bevolking van Gaza van 2,2 miljoen mensen in het zuiden  bijeengedreven op de helft van het oorspronkelijk al veel te krappe grondgebied (1,5 x Texel) en al deze mensen hebben nu van IsraŽl opnieuw bevel gekregen hun huizen en vluchtoorden in de steden in te verlaten en elders een veilige plek te zoeken. Maar waar? Er IS geen veilige plek in de hele Gazastrook.
Op het moment schrijven zijn er meer dan 15.000 dodelijke slachtoffers van bombardementen en beschietingen, van wie ca. 70% vrouwen en kinderen, en ruim 30.000 gewonden. Vermoedelijk liggen nog ongeveer 9.000 vermisten onder de puinhopen

Zes weken lang is er totale blokkade geweest, waardoor er bij het begin van het 4-daags bestand op vrijdag 24 november nauwelijks nog voedsel en schoon drinkwater voorhanden was. En of de hulpgoederen die tijdens het bestand de Gazastrook konden bereiken, voldoende soelaas zullen bieden, valt nog af te wachten.


De uitbraak van Hamas- en andere milities (en ongeorganiseerde meelopers) uit hun openluchtgevangenis was aanvankelijk gericht tegen militaire structuren Ė legerkampen, tanks en het gehate checkpoint Erez, dat een sleutelrol speelde in de afgrendeling van de bevolking in Gaza van de buitenwereld, maar is Ė toen de milities nauwelijks tegenstand bleken te ontmoeten - ontspoord tot een orgie van geweld, waarbij veel burgers zijn gedood, gewond of gegijzeld. Daarbij zijn misdaden gepleegd, waarbij overigens niet verhuld mag worden dat ook veel IsraŽlische burgerslachtoffers zijn gevallen door eigen vuur. In de eerste uren van de strijd schoot het IsraŽlische leger, ook vanuit de lucht, op alles wat bewoog.
Autoís met daarin gegijzelde IsraŽliís zijn door IsraŽlische raketten getroffen, maar de identificatie van de verkoolde lichamen verliep uiterst moeizaam.
Dat alles neemt niet weg dat, wat begon als een lang van tevoren geplande, militaire operatie is uitgelopen op een bloedbad dat aan veel burgers het leven kostte. Ook bij het maken van krijgsgevangenen zijn behalve militairen ook burgers, mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden ontvoerd, sommigen gewond of ernstig ziek. Nu er inmiddels een uitwisseling is begonnen blijkt de Hamasleiding van ca. 40 gegijzelde vrouwen en kinderen de verblijfplaats niet te kennen, omdat zij zijn ontvoerd door andere milities of zelfs door particulieren. Maar Hamas kan de verantwoordelijkheid daarvoor niet van de hand wijzen.

We spreken met opzet van burgers, en niet van onschuldige burgers. Natuurlijk draagt elke IsraŽli een zekere verantwoordelijkheid, zowel voor het discriminerende en militaristische karakter van de staat Ė de huidige extreemrechtse regering is uiteindelijk door een meerderheid van de burgers gekozen Ė als voor de gevolgen van de zionistische ideologie, die de nog steeds voortdurende Nakba heeft veroorzaakt, en het regeringsbeleid van alledag.
Maar in een strijd als deze moet het verschil tussen combattanten en non-combattanten gerespecteerd worden. En dat heeft Hamas niet gedaan.

Wie dat ook niet gedaan heeft Ė en nog steeds niet doet Ė en dan op onvergelijkbaar grotere schaal, is de staat IsraŽl en zijn leger.
Na 7 oktober buitelden Westerse politici over elkaar heen om als eerste Ďhet recht van IsraŽl op zelfverdedigingí blindelings en onvoorwaardelijk te steunen, zonder ďja-maarísĒ. Daarmee is de Ďgeest der wrakeí uit de fles geraakt en geen Rutte of Olongren die hem er weer in krijgt, zo zij dat al zouden willen.

Jabaliya

Het Jabalia vluchtelingenkamp na het bombardement op dinsdag 31 oktober

Een cynische en lugubere boekhouding

Volgens de IsraŽlische centrale bank heeft de oorlog tegen Gaza in 7 weken tijd 198 miljard sjekel (ca. 50 miljard euro) gekost. Ter vergelijking: het totale Nederlandse defensiebudget voor heel 2023 bedraagt 14,1 miljard euro.
Volgens deze lugubere boekhouding kost elke gedode Palestijn de IsraŽlische schatkist 3,3 miljoen euro.

Aan de andere kant van deze cynische balans staat de schade die, afgezien van 15.000 dodelijke, 36.000 gewonde en 9.000 vermiste slachtoffers, is aangericht door de 40.000 ton TNT aan bommen en granaten die op Gaza zijn afgevuurd. Ter vergelijking: de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hadden samen een kracht van 35.000 ton TNT.

Daarmee zijn 50.000 woningen geheel en 240.000 gedeeltelijk verwoest evenals 103 overheidsgebouwen, 266 scholen en 88 moskeeŽn. 174 moskeeŽn en 3 kerken werden gedeeltelijk verwoest. 26 ziekenhuizen en 55 gezondheidscentra werden buiten werking gesteld en 56 ambulances verwoest.
207 artsen en andere gezondheidswerkers werden gedood, evenals 26 brandweerlieden en politieagenten en andere 'civil defense' medewerkers, en 70 journalisten.

Ca. 1,1 miljoen mensen zijn intern ontheemd en verblijven in overvolle schuilplaatsen, die geen bescherming bieden tegen de bommen.


Belegerde en ontruimde ziekenhuizen
ziekenhuis-ontruiming
Twee ziekenhuizen in jet noordelijk deel van de Gazastrook hebben het bijzonder hard te verduren gehad in de afgelopen weken: Al-Shifa, het grootste ziekenhuis van de hele Gazastrook, is belegerd, beschoten en uiteindelijk totaal ontruimd. Alle bebouwing rond het Shifa-ziekenhuis is weggevaagd.
Ernstig gewonde patiŽnten moesten, met de slangen nog aan hun lijf en onder bedreiging van vuurwapens, lopend het ziekenhuis verlaten. Uiteindelijk bleven ca. 20 artsen en verpleegkundig personeel achter bij de ca. 120 patiŽnten die er zů slecht aan toe waren dat zij niet vervoerd konden worden.
Uiteindelijk zijn ook deze patiŽnten met 2 VN-bussen en 14 ambulances verplaatst naar de al overvolle ziekenhuizen in het zuiden.
gearresteerde-ziekenhuisdokter
Ziekenhuisdirecteur Mohammad Abu Salmiya

IsraŽl heeft de geneesheer-directeur van het Shifa ziekenhuis gearresteerd, samen met andere overgebleven zorgmedewerkers, die tot het laatst hun patiŽnten hebben bijgestaan onder de zwaarste omstandigheden en
met gevaar voor eigen leven.
Sommigen nemen de eed van Hippokrates zeer serieus (misschien zonder hem ooit afgelegd te hebben).

Anders dan de ca. 100 IsraŽlische artsen die een
petitie .tekenden waarin er bij het IsraŽlische opperbevel op werd aangedrongen Palestijnse ziekenhuizen in Gaza te bombarderen:

ďNadat de IDF ziekenhuizen herhaaldelijk heeft gewaarschuwd om deze niet langer cynisch te gebruiken voor terrorisme, en nadat alle burgers werd gevraagd om het gebied te evacueren in het licht van de aanwezigheid van terroristen, is het noodzakelijk om de wespennesten en ziekenhuizen die een uur eerder werden gebruikt als schuilplaats te vernietigen.Ē

https://www.bhol.co.il/news/1613301
 
Voor beschuldigingen dat onder het ziekenhuis zich het militaire hoofdkwartier van Hamas zou bevinden, is later geen enkel overtuigend bewijs geleverd.

Al-Jazeera
                           news

https://www.aljazeera.com/news/2023/11/25/gazas-indonesian-hospital-in-ruins-after-israeli-raid-days-long-siege

Ook het ĎIndonesisch ziekenhuisí is op dezelfde wijze belegerd en nog vlak voor het ingaan van het bestand uiteindelijk zwaar beschadigd en ontruimd.
Daarbij is het personeel mishandeld en vernederd.

AZG
 
Bestand en uitwisseling van gevangenen

Op vrijdag 24 november ging na langdurige onderhandelingen via bemiddelaar Qatar een vierdaags bestand in, waarin wederzijdse gevangenen werden uitgewisseld en hulpgoederen de Gazastrook binnen mochten.
Inmiddels zijn enkele honderden trucks met hulpgoederen de Gazastrook binnengereden en sommige hebben uiteindelijk ook Gaza-stad bereikt, waar nog steeds enkele honderdduizenden burgers verblijven.

Op maandag 28 november hebben de partijen overeenstemming bereikt om het bestand met nog twee dagen uitbreiden en door te gaan met de gevangenenruil en het binnenrijden van meer hulpgoederen.

Op dinsdag 29 november wordt, mede onder druk van het hoofd van de Amerikaanse geheime dienst CIA, William Burns, en in aanwezigheid van de het hoofd van de IsraŽlische Mossad, David Barnea, overlegd over verdere uitbreiding van de gevechtspauze.
Bemiddelaar Qatar streeft naar een ďduurzaam bestandĒ. Het huidige is inmiddels verlengd tot donderdagochtend 7 uur (plaatselijke tijd).
De IsraŽlische premier Netanyahu heeft al verschillende malen laten weten dat na afloop van het bestand de oorlog met Gaza meteen weer op volle kracht zal losbarsten.

Hoe je ook denkt over de actie die door Hamas in gang is gezet, de wereld beseft nu dat wegkijken van de kwestie IsraŽl/Palestina geen optie meer is en misschien kan dat leiden tot hernieuwd verantwoordelijkheidsbesef bij de internationale gemeenschap. Hopelijk blijft dat niet bij wensdenken.


De Westelijke Jordaanoever

Op het moment van schrijven zijn op de Westelijke Jordaanoever sinds 7 oktober 240 Palestijnen gedood bij dagelijkse, vooral nachtelijke, invallen in steden en dorpen.
Daarbij heeft het IsraŽlische leger 3.260 Palestijnen gearresteerd die meestal zonder uitzicht op een juridisch proces Ďpreventiefí worden vastgehouden in overvolle gevangenissen.
Alleen al in de eerste vier dagen van het bestand in de Gazastrook zijn meer Palestijnen vastgezet dan er bij de gevangenenruil zijn vrijgelaten.
Daarnaast zijn ook ca. 4.000 Palestijnse arbeiders uit Gaza, die met een werkvergunning in IsraŽl aan het werk waren, vastgezet.

Bijna de volledige Westoever is afgesloten en ook onderling verkeer tussen Palestijnse steden en dorpen is vrijwel onmogelijk.
Niet alleen in de Gazastrook is het maatschappelijk leven tot stilstand gekomen, ook op de Westoever is het economisch en sociaal verkeer vrijwel stil komen te liggen.
Veel scholen zijn, net als in de coronatijd, overgegaan op online lessen.
olijvenoogst
De olijvenoogst, die juist in deze tijd moet gebeuren, wordt ernstig bemoeilijkt doordat boomgaarden en velden door IsraŽlische blokkades onbereikbaar zijn geworden. En net als in vorige jaren worden oogsten gestolen door kolonisten, zeker nu de Palestijnen hun boomgaarden niet kunnen verdedigen.

Sinds het begin van de olijfpluk begin oktober zijn zowel door het IsraŽlische leger als door kolonisten 333 aanvallen uitgevoerd op Palestijnse boeren. In vorige jaren werden zij soms beschermd door Internationale en IsraŽlische vredesactivisten, maar ook voor hen is de Westoever
onbereikbaar geworden
500.000 dunams (50.000 hectare) landbouwgrond is door het leger tot verboden gebied verklaard voor hun Palestijnse eigenaren.

training

Rapportages uit de Westelijke Jordaanoever, van de International Solidarity Movement (ISM)


Protest tegen ELBIT bij vliegbasis Woensdrecht
woensdrecht-protest

Op 25 november demonstreerden 150 mensen tegen Elbit, het op 1 na grootse wapenbedrijf van IsraŽl, dat een grote vestiging heeft op militaire vliegbasis Woensdrecht. Lees er verder en meer over bij Stop Wapenhandel: Shut Down Elbit


Belangrijk Dossier van het Nederlands Palestina Komitee!

NPK-dossier
                             zomer 2021
In dit dossier over Jeruzalem, de Strook van Gaza en Palestinaí48/IsraŽl is een belangrijke, nieuwe ontwikkeling in de strijd van de Palestijnen tegen het zionistische koloniale project in Palestina in kaart gebracht. In genoemde gebieden zijn Palestijnen voor het eerst in jaren gezamenlijk in opstand gekomen.

Voor Palestijnen ..
Lees verder
...
-------------------------------
Waar de mainstream media zich vaak angstvallig in stilzwijgen hullen bewijst blogger, Arabist, journalist en voormalig correspondent Abu Pessoptimist al jaren en iedere keer opnieuw dat die oorverdovende stilte aan het bizarre grenst. Op een dag valt alles dat opgestapeld is misschien een keer op.
 
Abu
                          Pessoptimist


Nieuws berichten  van  The Rights Forum
nieuwsoverzicht-TRFTRF-petitie
 
Akties & Petities
   Kijk Voor een actueel overzicht van Demonstraties
   hier: Plant een Olijfboom/demonstraties

petitie
                             Amnesty Int

Al 80.000 handtekeningen
Teken ook de Petitie van TRF

petitie
Plant een
                           Olijfboom
                           Instagram
  Hier staan veel filmpjes en actualiteiten met belangrijke informatie.
  Ze werken hiervoor samen met lokale Palestijnse journalisten.

amnestyNL
    Naar het rapport


    

 
Agenda

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee

 
Podcast Serie
 Stories from Palestine
stories
                             from
                             Palestine

Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 


FIKRA - NIEUW MAGAZINE VOOR PALESTINA
fikra>
Nieuw Magazine over Palestina
 
verhalenpost
>  Podium voor Palestina / Verhalenpost nieuwsbrief


zondag
3 december -
bijeenkomst & tentoonstelling

ĎKinderen van Palestina Ė creativity takes courageí
Kinderen in Gaza tekenen en schilderen of hun leven er van afhangt.
En dat dat doet het vaak ook, zeker waar het hun geestelijke gezondheid betreft.
Trauma's die wij ons niet kunnen voorstellen op een schaal die nauwelijks te bevatten is.
De kunstenaars Ingrid Rollema en Suzanne Groothuis trekken zich met de  Stichting Hoop  al heel lang het lot van de kinderen van Gaza aan.
Via hen krijgen ook de naamloze kinderen een gezicht en een naam en zo proberen zij wanhopig de menselijke maat terug te brengen in deze onmenselijke oorlog.

> Lees meer

Stichting
                             HOOP
_______________________________________________________

woensdag
6 December
Filmvertoning - Salt of this Sea (Palestijnse Oscarinzending 2008)
Utrecht
>
Filmvertoning in het kader van Frames of Palestine | Salt of this Sea (2008).
Soraya (Hammad), in Brooklyn geboren en opgegroeid, reist naar IsraŽl om de
bezittingen van haar Palestijnse grootvader, verloren toen hij in 1948 zijn huis moest verlaten, te claimen.
Waar: Utrecht, Universiteit Utrecht, Kromme Nieuwegracht 80 (kamer 0.06)
Wanneer: woensdag 06 december 2023
Aanvang:15:15 uur
Synopsis & Trailer:
palestinecinema.com

Palcinema
_______________________________________________________

donderdag
7 december
Gr
oningen-Jabalya organiseert:

> Interview en discussie avond over Gaza
met oud correspondent Jan Keulen

Jan
                             Keulen
Groningen
Locatie: Groen Links pand Coehoornsingel 87 Groningen
19.30 uur inloop
Aanvang: 20.00 uur

_______________________________________________________

woensdag
13 December
Filmvertoning - Foragers (2022)
Utrecht
> Filmvertoning in het kader van Frames of Palestine | Foragers (2002). De Palestijnse keuken kan niet zonder de planten zaíatar en akkoub. Ze groeien op rotsachtig terrein en worden van oudsher verzameld door de bewoners van die gebieden. IsraŽl heeft het wildplukken echter verboden, volgens de officiŽle lezing om de natuur te beschermen. De Palestijnse bewoners zien het verbod als de zoveelste pesterij. Sommigen trekken zich weinig aan van de boetes, verhoren en rechtszaken. Zij blijven plukken Ė een kalme maar opstandige daad.
Waar: Utrecht, Universiteit Utrecht, Kromme Nieuwegracht 80 (kamer 0.06)
Wanneer: woensdag 13 december 2023
Aanvang: 15:15 uur
Synopsis & Trailer: palestinecinema.com

Foragers moviescreening wake-in-groningen

Wake Groningen Iedere zaterdag  in de oneven weken.
Tijd:
13-14 uur verzamelen Waagplein

  Lees het laatste nieuws bij  :

Jabalya
                             okt
                             nieuwsbrief


Beste Palestina sympathisanten - De nieuwsbrief was al klaar voordat de oorlog tussen Hamas en Israel uitbarstte.

We hebben een verklaring uitgegeven met onze visie die te vinden is op onze site.

verklaring
 
Doorlopende ISMactiviteit:

Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.
De International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 22 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een ori√ęntatiegesprek, indien je ge√Įnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van ISM-Nederland
.
Het is het belangrijk om dit te steunen.
Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,

dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

overzicht

Veel dank weer voor aPMRSl jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nu meer dan ooit heel erg nodig is. Gaza kan niet zonder steun

De PMRS plaat
ste recent het volgende bericht op haar facebook pagina :

Tuesday 14 november 2023
Dinsdag 14 november 2023
 
De PMRS roept de internationale gemeenschap, met name de instellingen en organisaties met het expliciete mandaat om humanitair en medisch personeel te beschermen, op een staakt-het-vuren te eisen. De PMRS en de hele medische gemeenschap in Gaza, hun patiŽnten en hun families, zijn in de steek gelaten door de instellingen die alleen bestaan om ons te beschermen. Vier dagen lang hebben we met afschuw en terreur toe gekeken hoe de niet-aflatende etnische zuiveringen in Gaza dieptepunten bereikten waarvan we niet dachten dat ze zouden bestaan.
 
We hebben 38 dagen geleefd en zijn getuige geweest van oorlogsmisdaden na oorlogsmisdaden tegen onze mensen, onze teams en onze collega's in de gezondheidszorg. We roepen die agentschappen op om zichzelf te coŲrdineren in een sterk en verenigd front om het geweld te beŽindigen. We vrezen dat als we deze necropolitieke rampspoed nu niet kunnen stoppen, niet alleen de Palestijnen zullen lijden. We vrezen dat er een zeer gevaarlijk precedent wordt geschapen, waardoor de gezondheidszorg wereldwijd blootstaat aan zulke misdaden.
 
Zoals we schrijven, heeft ons personeel in het noorden geen voedsel, water, medische benodigdheden of brandstof. Ze zijn niet veilig, en we vrezen voor het leven van hun en hun patiŽnten. We vragen ondersteuning voor onze teams om te ondersteunen bij het transport van voorraden vanuit ons magazijn naar onze teams, zodat ze levensreddende diensten kunnen blijven leveren.

We uiten onze diepste bezorgdheid over de ontplooiende catastrofe voor de primaire gezondheid die de hele Gazastrook treft. We zijn er kapot van dat het aantal doden bijna 15.000 is, waarvan 6.000 kinderen zijn. We hebben echter een grote verantwoordelijkheid om ons te richten op de levenden en ervoor te zorgen dat ze recht hebben op toegang tot gezondheidszorg - alle 2,2 miljoen mensen in Gaza.

Stop het geweld.

Stop de aanvallen op de gezondheidszorg.

Staakt het vuren nu.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is er nu in totaal al meer dan Ä16.593,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Stichting Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange IsraŽlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOís van Palestina. Zie:
Blijf geven s.v.p., het is zů nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben, ze veelal geen huis meer hebben om naar terug te keren en waar ze opgesloten zijn.  

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is er nu in totaal al meer dan Ä16.593,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange IsraŽlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOís van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [steeds meer mensen nog steeds en vooral opnieuw zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

 
ISRAEL:

 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beeindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

EU en Nederland:

Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.

Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in IsraŽl toen Israelische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Isra√ęl bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Isra√ęlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op een periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.   Lees meer >>>

 


VIZ_spui

 


Organisatie Amsterdam:

Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur
Lokatie: verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
BreedplatformPalestina@gmail.com
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur
Lokatie: Op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur
Lokatie: Op de markt achter 't Stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
  
 
Informatie over mensenrechten in IsraŽl en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
The Rights Forum  (NL): www.rightsforum.org
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl

Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a just peace
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem IsraŽlisch mensenrechten comitee¬©: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of IsraŽl: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot - Aandacht voor de Nakba voor Isra√ęli√ęrs: https://zochrot.org/
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m.
dagelijks toezicht houden bij checkpoints
https://machsomwatch.org


   
Copyright © 2023 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.

www.vrouweninhetzwart.nl
Amsterdam, Centrum
Netherlands